Geen paasvuur in Elim dit jaar

Geen paasvuur in Elim dit jaar. Dit nieuws bericht stond niet alleen in de lokale kranten op de voorpagina, maar werd zelfs vermeld op NPO radio 1. Dit om aan te geven dat we hier te maken hebben met een evenement dat grote bekendheid geniet en elk jaar steeds meer toeschouwers trekt.

In de media lazen wij dat de organisatoren met pijn in hun hart, zich gedwongen voelden om te stoppen met het organiseren van het paasvuur. Zij gaven hierbij verschillende argumenten aan, zoals onder andere het niet meer kunnen voldoen aan de veiligheidseisen.

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. is van mening dat evenementen die een positieve bijdrage leveren aan het imago van onze gemeente, daar waar mogelijk moeten worden ondersteund. Zeker als de organisatie van deze evenementen nagenoeg alleen uit vrijwilligers bestaan.

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. is van mening dat de veiligheid boven alles gaat en hier niet mee mag worden gemarchandeerd. Gemeentebelangen Hoogeveen e.o weet ook dat het voldoen aan veiligheidseisen niet alleen met financiƫn te maken heeft, maar ook met hebben van deskundigheid tot het maken van allerlei plannen op het gebied van veiligheid, calamiteiten en mobiliteit.

Na aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

– Deelt het college de mening van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. dat evenementen zoals het paasvuur in Elim, georganiseerd door vrijwilligers, een positieve bijdrage leveren aan het imago van onze gemeente?

– Was het college op de hoogte van het besluit van de organisatie om te stoppen met het paasvuur?

– Zo ja:

o Welke argumenten lagen hier aan ten grondslag?

o welke actie heeft het college ondernomen om te bevorderen dat dit besluit zou kunnen worden herzien?

– Zo nee:

o Is het college bereid om samen met de organisatie te kijken naar mogelijkheden en kansen zodat het paasvuur alsnog kan worden georganiseerd?

– Is het college bereid om de organisatie te ondersteunen met deskundigheid op het gebied van veiligheidseisen?

Gemeeentebelangen Hoogeveen e.o. zou het jammer vinden dat een evenement zoals het paasvuur in Elim, dat zeker in het noorden van ons land maar ook al landelijke bekendheid geniet na vijf jaren door haar eigen succes zou moeten stoppen.

 

Met vriendelijke groet,

Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen

Erwin Slomp

error: Sorry..