Drenthe – Door de aanhoudende droogte en het verhoogde risico op natuurbranden hebben alle Drentse gemeenten, in samenwerking met brandweer, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Drents Landschap, een handelingsperspectief geformuleerd voor de inwoners en bezoekers van Drenthe.

De natuur in Drenthe is prachtig, maar ook heel kwetsbaar. Door de aanhoudende droogte is het gevaar voor natuurbranden momenteel groot. Natuurbranden ontstaan en verspreiden zich snel en zijn moeilijk te bestrijden. Dit leidt naast onherstelbare schade aan de natuur ook tot levensgevaarlijke situaties, in een gebied waar zoveel mensen recreëren, wonen en werken.
Veruit de meeste natuurbranden ontstaan door mensen. Dat betekent dat wij ze met zijn allen kunnen voorkomen.
Natuurbrand voorkomen

Onachtzaamheid is de meest voorkomende oorzaak van natuurbranden. Neem uw verantwoordelijkheid wanneer u zich in of nabij de natuur bevindt.

 

 

•Geen barbecues en open vuur (kampvuren, vuurkorven, fakkels en dergelijke) in de natuur!

•Rook niet in een natuurgebied.

•Zet uw auto niet in het hoge gras. De hete katalysator kan in het droge gras brand veroorzaken.

•Spreek ook anderen aan op risicovol gedrag.

 

Als u vuur of rook ziet of vermoedt
1: Bel direct 112 en geef zo specifiek mogelijk de locatie van de brand door.
2: Vang indien mogelijk de brandweer op een veilige plek op om hen de weg te wijzen.

error: Sorry..