Gemeentebelangen Hoogeveen voor handhaving huidig beleid zondagwinkelopenstelling

PERSBERICHT

Gemeentebelangen Hoogeveen voor handhaving huidig beleid zondagwinkelopenstelling

In het najaar van 2013 kondigde de VVD fractie in de gemeente Hoogeveen aan dat zij met een initiatiefvoorstel zouden komen om winkels de vrijheid te geven om op elke zondag open te zijn.

Het standpunt van Gemeentebelangen Hoogeveen was toen dat het huidige aantal koopzondagen voldoende was.

Omdat er in de lokale media veel over gesproken werd heeft Gemeentebelangen toen besloten haar voelsprieten uit te zetten in de Hoogeveense samenleving om te toetsen wat de mening was van onze inwoners.

Gemeentebelangen heeft daarom in het najaar een opiniepeiling op haar website gezet.

Daarnaast heeft een peiling in de Hoogeveensche Courant plaatsgevonden. En ook Regio Hoogeveen heeft een onderzoek gedaan. De uitslagen waren niet eensluidend.

Ook heeft Gemeentebelangen haar leden, achterban en kiezers over genoemd onderwerp geraadpleegd. En we zijn door diverse inwoners van Hoogeveen benaderd via telefoon, mail, in persoonlijke gesprekken en via brieven. We kwamen er achter dat het ontzettend leefde in Hoogeveen. Zowel onder de voor- als tegenstanders.

Gisteravond heeft Gemeentebelangen in een extra fractievergadering uitgebreid gesproken over dit onderwerp. Gezien de vele reacties uit de bevolking, die absoluut niet eensluidend waren, was de beslissing niet eenvoudig. Er zijn argumenten voor maar ook argumenten tegen.

Uiteindelijk is Gemeentebelangen unaniem tot het besluit gekomen dat 8 koopzondagen voldoende is en uitbreiding niet nodig vindt. Doorslaggevende argumenten waren de zorg om kleine ondernemers en het feit dat we vinden dat er door de week genoeg tijd is, van maandag t/m zaterdag, om boodschappen te doen. De zondag voegt daar naar onze mening niets aan toe. Ook de principiƫle bezwaren die binnen onze fractie leven hebben een rol gespeeld.

Onze mening over de openstelling van winkels op zondag is hiermee helder en duidelijk. Ook naar onze kiezers toe.

error: Sorry..