Gemeentebelangen stand van zaken, augustus 2020

Nadat in augustus de eerste raadsvergadering na het “zomerreces” is geweest gaan we nu weer de cyclus volgen van elke 14 dagen raad. Helaas nog zonder publiek maar u kunt het digitaal volgen. Gemeentebelangen heeft zich voorgenomen om 2 wekelijks haar kijk te geven op wat de highlights zijn in de raad maar ook wat daaromheen gebeurd. Om zo een beeld te geven van politiek Hoogeveen.

De afgelopen 14 dagen stonden natuurlijk in het teken van het rapport van de informateurs. Het rapport is  ingeslagen als een bom. Een verhoging van 28% OZB raakt onze inwoners rechtstreeks. Dit percentage is gebaseerd op de huidige bijstellingsvoorstellen. De gehele raad heeft zich voorgenomen om richting de begroting, behandeling is nu gepland op 19 november, nog met voorstellen te komen om de OZB verhoging naar beneden bij te stellen om de verhoging van de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. Gemeentebelangen zal streven naar een een zo laag mogelijke OZB.
Aan een verhoging ontkomen we echter niet want de inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn niet in balans. Hoe dat komt? Lees het rapport van de informateurs en de conclusie zal zijn dat de oorzaken divers zijn en meerdere collegeperiode beslaat.

Maar naast de OZB verhoging ontkomen we ook niet aan diverse andere aanpassingen in de begroting. O.a. verenigingen en stichtingen die dit aangaat hebben hiervan schriftelijk een vooraankondiging gehad. Het officiële besluit hierover zal de raad nemen op donderdag 10 december. Dus op 26 november behandeling van de begroting, met de mogelijkheid tot inspreken, en 10 december besluitvorming. Er komt nog een spannende tijd op ons af.

Tot 8 oktober zal er weinig gebeuren. Het is de bedoeling om op die datum 4 nieuwe wethouders te benoemen. De selectiecommissie, alle partijen zijn daarin vertegenwoordigd, moet de komende weken een keuze maken uit maar liefst 82 sollicitanten. Dat zal nog moeilijk worden maar het gaat om de beste kandidaten voor Hoogeveen in bestuurlijk/financieel zwaar weer.

De raad van 10 september was kort. Komt natuurlijk mede omdat het college demissionair is en geen onomkeerbare besluiten mag nemen. Er is afscheid genomen van Ida Gerda Emmens die de raad na 10 jaar heeft verlaten i.v.m. verhuizing. Daarnaast waren er mondelinge vragen van diverse partijen.

Gemeentebelangen stelde o.a de slechte situatie bij de dorpshuizen en wijkgebouwen aan de orde. Dit vanwege de Coronacrises. Er zijn veel steunmaatregelen. Als er dorpshuizen/wijkgebouwen zijn die het ondanks deze steun niet redden dan zal de gemeente altijd voor maatwerk zorgen want de meeste dorps/buurthuizen vervullen een vitale functie in hun dorp buurt of wijk. Niemand wordt aan zijn lot over gelaten.

Ook werden er vragen gesteld over een corona-testlocatie in Hoogeveen en schoolhuisvesting. Beiden hebben de aandacht van het college.

Wat verder deze week nog in het nieuws kwam was het onderzoek naar voormalig burgemeester Tjalma i.v.m. zijn verleden in de oorlog. Dat onderzoek komt donderdag 24 september in de raad. De raad zal een besluit moeten over de voorstellen van B&W om Tjalma het ereburgerschap te ontnemen,het Tjalmapark een andere naam te geven en de naam Tjalmakazerne (brandweer) te laten vervallen.

Ook de visie Riegmeer (ons nieuwe industriegebied) en het bestemmingsplan Voorhofkerk (Pesse) staan op de agenda. Wilt u met ons sparren over bepaalde hierboven genoemde onderwerpen of over andere zaken, benader dan een raadslid van Gemeentebelangen. Ze gaan graag met u in gesprek. Samen maken we Hoogeveen beter.

error: Sorry..