Gemeentebelangen stelt schriftelijke vragen m.b.t. de thuiszorg in Hoogeveen e.o

Voorzitter,

Vrijdag 13 november werd in de media bekend, dat de rechtbank in Almelo bepaald heeft dat Thuiszorg organisatie TSN de loonsverlaging van 4300 medewerkers moet terugdraaien. Dit besluit zal voor TSN ongetwijfeld een grote financiële tegenvaller zijn.

De verontrustende gedachte komt dan naar voren of dit bedrijf zijn contractuele verplichtingen kan blijven nakomen.

 We hebben dan ook de volgende vragen.

1. Hoeveel cliënten krijgen er zorg van TSN in de gemeente Hoogeveen?

2. Zijn er al contacten met TSN over de eventuele gevolgen voor de cliënten en de gevolgen voor de gemeente Hoogeveen .

3. Hoe waarborgt u in de gemeente Hoogeveen de levering van zorg ,wanneer de huidige zorgaanbieders hun verplichtingen niet kunnen nakomen.

Jan Knol

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o

error: Sorry..