Gemeentelijke belastingen

Na het parkeerdebat van 6-12-2018 is besloten dat er een nieuw voorstel vanuit het college komt om in 2019 het parkeerbeleid helemaal door te lichten. De avonduren doordeweeks worden korter, in het voorstel stond na 20.00 uur gratis parkeren, dit gaat naar 18.00 uur (oude situatie) of 19.00 uur.

Parkeren op zondag blijft vooralsnog gratis. De voorgestelde Blauwe Zone wordt (voorlopig) uitgesteld en in 2019 weer op de agenda.

Wat betreft de lokale belastingen worden er op sociaal media reacties gegeven die doorspekt zijn met gebrek aan dossierkennis.
In vergelijking met de provincie Drenthe en haar 12 gemeentes staan we er als gemeente Hoogeveen qua “ranglijst” op dit moment zo voor:
1. Parkeertarieven (m.i.v 1-1-2019 onder voorbehoud) 1,70 per uur. Van de 4 steden met parkeerheffing in Drenthe nog steeds de goedkoopste.
2. OZB op plek 8 (OZB wordt NIET verhoogd  in 2019)
3. Afvalstoffenheffing op plek 3
4. Rioolheffing op plek 12 (goedkoopste)
5. Toeristenbelasting ( onder de 16 jaar gratis 1-1-2019)
6. Graf en begraafrechten  (In 2011 op plek 4)

error: Sorry..