Aan: College van B&W Elim, 21 december 2010.
Gemeente Hoogeveen.
Betreft: voet/fiets verbinding Schoonhoven.
T.a.v. : Wethouder Eerenstein.

Geacht College,

De Fracties van CDA, PVDA, GemeenteBelangen,VVD, ChristenUnie, Groenlinks,D.66 en SP vragen uw aandacht voor het volgende.

 

Al geruime tijd is er discussie over bovengenoemde voet/fiets verbinding van en naar het recreatie gebied Schoonhoven vanuit het dorp Hollandsenveld, langs de Oostwijk.
Diverse inspanningen van zowel onze ambtelijke organisatie, en van het bestuur van de vereniging plaatselijk belang Hollandsenveld mochten niet tot gewenste resultaten leiden.

Een en ander neemt niet weg dat er vanuit de bevolking een sterke wens is om een voet/fiets verbinding van en naar recreatie gebied Schoonhoven te behouden.
Een bredere discussie over de huidige situatie lijkt ons niet zinvol en bovengenoemde fracties
richten zich voornamelijk op een veilig alternatief langs de Schoonhovenweg, vanaf de waterlossing tot aan de parkeerplaats bij Schoonhoven.

Wij verzoeken uw College dan ook om de mogelijkheden te onderzoeken voor de aanleg van een voet/fiets verbinding naast en over de Schoonhovenweg.
Wij denken daarbij aan een in sintels uitgevoerd voetpad naast de huidige Schoonhovenweg met daarnaast een suggestie fietsstrook op de rijbaan.

Bovengenoemde fracties achten voldoende dekking aanwezig binnen de post incidenteel onvoorzien 2011.

Graag zouden wij zien dat U ons verzoek voortvarend ter hand zou willen nemen, om bij een positieve uitkomst een en ander in het voorjaar van 2011 te kunnen realiseren.

Wij wachten met belangstelling uw reactie en de uitkomst van onderzoek af,

Met vriendelijke groet,

Namens: CDA – Raadslid Lucas Hummel
PVDA – Raadslid Mark Tuit
Gem.Belangen – Raadslid Be Okken
VVD – Raadslid Wiger Van Regteren.
C.U – Gert Vos
D66 – Kees Slotje
GroenLinks- Rolien van de Belt
SP – Martin Benjamins

 

error: Sorry..