De bevolking bestond van oorsprong uit Drentse veenarbeiders.

Aan het begin van de vorige eeuw kwamen hier Groninger en Frieze boeren hun bedrijf uitoefenen.
De Drentse veenarbeiders waren overwegend orthodox Hervormd en de “import” was hoofdzakelijk Gereformeerd. Verder speelde vooral het cultuurverschil tussen de Groninger boeren en de Drentse veenarbeiders een grote rol.
Voor de Groninger boeren waren arbeiders van een andere stand en zo werden ze ook behandeld, dit leverde nogal problemen op in de omgang in het dorp. Gelukkig zijn deze gevoelens zo goed als verdwenen.

Ten tijde van de tweede wereldoorlog was de streek Nieuwlande zeer slecht toegankelijk, allerlei wijken en afwateringskanaaltjes doorkruisten de streek. Een ideale plaats om onderduikers te verstoppen, Johannes Post was landbouwer in Nieuwlande en deze speelde een belangrijke rol in het verzet.
Post was het ook, die samen met anderen, Joden ging onderbrengen in het dorp.
In 1985 werd het gehele dorp hiervoor onderscheiden door de staat Israël met het Yad-Vashem.

Voor de gemeentelijke herindeling bestond Nieuwlande uit 5 gemeentes:
-Oosterhesselen
-Dalen
-Coevorden
-Gramsbergen
-Hoogeveen
Sinds 1998 is Nieuwlande voor het grootste gedeelte ingedeeld bij Hoogeveen.
Het heeft “eventjes” geduurd maar Hoogeveen gaat investeren in Nieuwlande.
In het verleden was het meestal touwtrekken tussen de verschillende gemeentes, wie betaalt wat.
Er worden op dit moment allerlei plannen gemaakt en daarvoor heeft Hoogeveen 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld, overigens zal dit nog niet genoeg zijn.
Er zijn inmiddels al een aantal werkgroepen aktief om het één en ander uit te werken.
De werkgroep verkeer heeft inmiddels aan de inwoners van Nieuwlande gepresenteerd.

Het nieuwe uitbreidingsplan is ook officieel ge start maar helaas de bouwkavels zijn zo duur dat jongelui van het eigen dorp dit bijna niet kunnen betalen ( ongeveer € 120 per m2).

Plaatselijk Belang Nieuwlande “ons Dorp”

Klik her voor meer Nieuwlande.

error: Sorry..