Grittenborgh wordt opvanglocatie

Afgelopen vrijdag 12 september werden wij als fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen, verrast met de informatie dat de staatssecretaris de heer Teeven (VVD) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen mededeelde dat de Grittenborgh zou worden omgevormd van een gevangenis tot een opvanglocatie van 750 tot 1000 vluchtelingen.

 Dag in dag uit krijgen wij op allerlei manieren beelden van brandhaarden uit de wereld voor ons geschoteld. We zien beelden over (burger)oorlogen, vervolgingen vanwege religie, ontvoeringen en misbruiken van jongens en meisjes, verkrachtingen van vrouwen en martelingen tot de dood er op volgt. Het lijkt wel of de wereld in brand staat. Uit sommige landen zien we beelden die we in onze eigen wereld al heel lang niet meer kenden, namelijk onthoofdingen. Al deze beelden komen elke dag ons huis binnen, via de televisie of internet.

We spreken er met walging over op verjaardagen, feestjes, thuis, op ons werk en school. Het zijn geen mensen die dit doen, het zijn monsters, zoals de heer Cameron de eerste minister uit Engeland het verwoordde.

Mensen die in deze landen wonen en willen overleven, hebben maar één keus en dat is vluchten. Vluchten naar buurlanden waar ondertussen al tienduizenden zijn opgevangen en die overvol raken.

Het uitgangspunt van Gemeentebelangen Hoogeveen is dat vluchtelingen in hun eigen regio de hulp geboden moet worden die zij nodig hebben.

Ondanks dat is Gemeentebelangen Hoogeveen van mening dat het hier een uitzonderlijke positie betreft en vindt dat het goed dat de gemeente Hoogeveen haar verantwoordelijkheid heeft genomen. We kunnen en mogen onze ogen hiervoor niet sluiten. Het is onze opgedragen plicht om een bijdrage te leveren. Uit humane gronden willen en kunnen wij hier niet tegen zijn.

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft wel enkele kritische vragen/opmerkingen.

GB wil dat de vluchtelingen in zoveel mogelijk “normale” omgeving worden opgenomen. Dit houdt in dat de inrichting van de Grittenborgh zal moeten worden veranderd van een gevangenis naar een woonomgeving. In dit kader vraagt GB zich af of dit in alle redelijkheid is te verwezenlijken bij 750 tot 1000 vluchtelingen.

Verder zal Gemeentebelangen Hoogeveen alert zijn en blijven dat de communicatie tussen de COA (centraal opvang asielzoekers), gemeente Hoogeveen met de inwoners van Hoogeveen en vooral de directe buurtbewoners goed verloopt. Gemeentebelangen Hoogeveen denkt onder andere hierbij aan een permanent aanspreekpunt waar bewoners met hun vragen, opmerkingen, aanmerkingen en eventuele klachten terecht kunnen.

Uiteindelijk zullen deze vluchtelingen ergens moeten gaan wonen. Wij vragen ons af of de taakstelling van het aantal beschikbare woningen verhoogd gaat worden. Wij zijn van mening dat dit niet het geval zal moeten zijn, zodat het huidige aantal beschikbare huurwoningen, dat nu al te weinig is niet verminderd mag gaan worden. We zouden dan ook willen horen van het college of de uiteindelijke opvang niet alleen in de gemeente Hoogeveen maar juist in meerdere gemeentes zal plaats gaan vinden.

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft begrip bij de gevoelens van de inwoners. Inwoners maken zich zorgen over mogelijke overlast. Wij zijn van mening dat overlast veroorzaakt door wie dan ook altijd moet worden aangepakt.

Laten we niet vanuit angstgevoelens gaan reageren, maar vanuit ons hart.

Laten we nu eens als inwoners van de gemeente Hoogeveen zien dat we deze mensen willen helpen, dat er begrip is en dat ze welkom zijn. Laten we kijken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden.

error: Sorry..