Helderheid over grondverkopen. 

In de Hoogeveense courant van  maandag 6 juli 2009 stond een ingezonden stuk van de fractievoorzitter van het CDA.

Voorop gesteld het is niet mijn stijl om te reageren via de pers over stukken die behandeld worden of nog moeten worden in de gemeenteraad.

Het ingezonden stuk raakte mij echter dusdanig dat ik wilde reageren.

Inhoudelijk moet de discussie nog gevoerd worden en ik ga dan zeker niet in op de inhoud.

Het is inmiddels meer dan twee jaar geleden dat een fractielid binnen onze partij Gemeentebelangen zich de vraag stelde van klopt de grondverkoop wel.

Met nog enkele andere fractie steunleden is er toen getracht helderheid te krijgen.

Dit heeft heel, heel veel tijd in beslag genomen. Oorzaak hetzelfde of ook de door de rekenkamer wordt genoemd nl: de toegankelijkheid tot de gegevens laat zeer te wensen over.

Dat het moeilijk is om een transparante administratie over het grondbeleid in gemeenteland te voeren is bij ons ook zeker bekend. En als het zo zijn dat uit de administratie bleek dat het om minimale verschillen zou gaan dan hadden wij als gemeentebelangen allang het onderzoek gestopt. Kernvraag bleef waarom krijgen wij die gegevens niet of waar zijn die gegevens dan?

Met opzet heb ik mij met het onderzoek niet bemoeid. In een belangrijk deel van deze jaren was ik college lid. Uit dit oogpunt en om de zuiverheid wilde ik mij hier niet mee belasten. In de fractievergaderingen kregen wij de terugkoppeling en dikwijls waren de opmerkingen van “dit kan niet waar zijn”. 

Om alle schijn te vermijden dat onze fractie Gemeentebelangen ergens mee bezig was waar geen duidelijkheid over te krijgen was is uiteindelijk besloten het onderzoek bij de fractievoorzitters neer te leggen.

We wilden nl. helderheid, we konden niet geloven dat er wat mis was. Bewust is gekozen voor een onafhankelijk onderzoek, de mist moest weg.

De kernvraag die bij ons overheerste was: hoe is het mogelijk dat als je een vraag stelt hier geen duidelijkheid over te krijgen is. Dit hield ons het meest bezig.

Dat de pers dan allerlei zaken openbaar maakt door aan de betreffende mensen vragen te stellen die antwoorden oproepen welke je liever niet ziet is even  iets wat buiten het doel staat.

Ik ben persoonlijk niet anders gewend, dan wanneer je iets wilt weten, de ambtenaren je altijd correct te woord staan en dat de stukken aangeleverd worden.

 

Dit recht heb je als raadslid en het is een raadslid zijn plicht wanneer er twijfel is dat hij of zij dan ook kijkt of de twijfel onrechtvaardig is.

Gelukkig en ik ben zeker blij als je bevestigd krijgt dat zaken wel kloppen.

Inhoudelijk zal er zeker nog een discussie komen, maar zo ik al zei die volgt nog en moet niet via de  pers gevoerd worden maar in de raadszaal.

 

Jan Stoefzand

Lid fractie Gemeentebelangen.

 

error: Sorry..