Misschien een beetje een rare titel boven dit stukje maar ik bedoel hiermee dat het college nu al enkele keren gezegd heeft dat de ideeën van Gemeentebelangen niet uitvoerbaar zijn.
Waar doel ik op?
Bij de begroting en de jaarrekening hebben wij gezegd, dat de gemeente beter op de centen moet passen.Wij hebben daarbij o.a opgemerkt dat we investeringen moeten temporiseren en de Rendo gelden voorlopig niet in de structuurvisie moeten stoppen, maar als reservepotje achter de hand moeten houden voor tegenvallers. En tegenvallers die hebben we al gehad. Zoals de Tamboer,de WMO en Alescon. En er komen meer tegenvallers.
Wat doet het college bij de voorjaarsnota?
Ze doen voorstellen om te temporiseren en om voorlopig een groot gedeelte van de Rendo gelden niet in de structuurvisie te stoppen maar als reserve achter de hand te houden.
En nu komt het college met het voorstel om de bevolking mee te laten praten over voorstellen voor bezuinigingen.
Bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij daar een warm pleidooi voor gehouden maar het college vond het maar niets en ook enkele collegepartijen waren er tegen.
Het zou toch niets uithalen.

Waarom geacht College van B en W wordt Gemeentebelangen iedere keer weer afgetroefd als ze met voorstellen komen? Vervolgens komt het college even later met een kopie van dezelfde voorstellen!!

Is het zo moeilijk om een oppositiepartij gelijk te geven?
Gemeentebelangen wil het beste voor de inwoners van Hoogeveen en wil graag met het college meedenken .
College ga dan ook serieus met de voorstellen van Gemeentebelangen om en draai er niet om heen.

Of is dit teveel eer voor een oppositiepartij?

Fractievoorzitter
Jan Steenbergen

error: Sorry..