Het plaatsen van een mantelzorgwoning in de bebouwde kom of in het buitengebied.

Schriftelijke vragen van Gemeentebelangen.

Betreft: Het plaatsen van een mantelzorgwoning in de bebouwde kom of in het buitengebied.

Mantelzorg komt steeds meer voor in de zorgverlening. Een van de mogelijkheden is, dat er een mantelzorgwoning bij een bestaande woning geplaatst kan worden op hetzelfde perceel. Het grote voordeel hiervan is dat zorgverlening (ook letterlijk) dichtbij de cliënt staat, waarbij de cliënt langer in een vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Mantelzorg moet maatwerk zijn.

Wij hebben de volgende vragen:

 1.  Wat is de maximale oppervlakte voor een mantelzorgwoning in de bebouwde kom en is het maximum voor het buitengebied hieraan gelijk.
 2. Is dit maximum gerelateerd aan de perceelsoppervlakte inclusief de bestaande bebouwing.
 3. Wat zijn de afstandsnormen voor een mantelzorgwoning, ten opzichte van bestaande bebouwing van aangrenzende percelen
 4. Zijn er mogelijkheden om de huidige maximaal toegestane vierkante meters bebouwing te overschrijden.
 5. Wat zijn de normen voor een eventuele overschrijding.
 6. Moet een mantelzorgwoning binnen het bouwblok geplaatst worden.
 7. Wat zijn de mogelijkheden voor het realiseren van een mantelzorgwoning op vrije kavels zonder woonbestemming.
 8. Mag een mantelzorgwoning van vaste aard zijn, of moet deze demontabel zijn.
 9. Moet een mantelzorgwoning verwijderd worden, wanneer de functionaliteit als mantelzorgwoning vervallen is.
 10. Zijn er, specifiek voor een mantelzorgwoning, normen of richtlijnen voor Welstand, in zowel de bebouwde kom, als ook daarbuiten.
 11. Wat is de toekomstvisie met betrekking tot het realiseren van mantelzorgwoningen.

Jan Knol Gemeentebelangen Hoogeveen
jan.knol@hoogeveen.nl

error: Sorry..