Het CDA gaat donderdagavond in de raad vragen stellen aan het college van B & W.
Ook de drie andere grote fracties van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o, VVD en PvdA willen dat het Bethesda in Hoogeveen open blijft, met behoud van de afdeling spoedeisende hulp.
Ook moeten er zoveel mogelijk specialismen in Hoogeveen blijven.
De SP wil een actiegroep gaan oprichten.werd bekend dat zorggroep Leveste Middenveld, waar het Hoogeveense ziekenhuis onder valt, zich beraadt op de toekomst.
De steeds strengere eisen die zorgverzekeraars en de overheid stellen aan ziekenhuiszorg, kunnen op termijn leiden tot verlies van specialismen of zelfs één groot streekziekenhuis in Drenthe.

error: Sorry..