Hoogeveen op het goede spoor

Hoogeveen. Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. haakt in op de wensen van de 3 noordelijke provincies en Overijssel om nieuwe spoorverbindingen  “de Lelylijn”  en de “Nedersaksenlijn” aan te leggen . Hierdoor, zo stellen de noordelijke provincies, wordt de realisatie van de bouw van 220.000 woningen economisch haalbaar. Gemeentebelangen Hoogeveen  e.o. wil dat Hoogeveen meegenomen wordt in dit totaalplan. Zoals nu geprojecteerd is zal de “Nedersaksenlijn” via Coevorden-Emmen-Stadskanaal gaan, dus langs de oostkant van Drenthe en de Lelylijn langs de westkant (Friesland) zodat het er op lijkt dat we qua treinaansluiting in economisch niemandsland dreigen terecht te komen. “De spoorverbinding via Hoogeveen moet verbeteren om het economisch-, en woonklimaat van Hoogeveen op peil te houden”, geeft raadslid Jan van der Sleen van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. aan. “We ijveren ervoor dat ieder kwartier een trein in beide richtingen zal stoppen in Hoogeveen”.

Daarnaast pleit Gemeentebelangen ook voor een spoorverbinding van Hoogeveen naar Coevorden-Emmen zodat ook een goede verbinding ontstaat met Oost-Groningen, Twente  via de Nedersaksenlijn en Duitsland. Op deze manier wordt het zakelijk treinreizen vanuit Hoogeveen naar het noorden, zuiden en het oosten gemakkelijker. Hoogeveen ligt interregionaal perfect waardoor hier een knooppunt van treinverkeer tussen enerzijds Noord- en Zuid-Nederland en anderzijds tussen Noord-Nederland en Oost-Nederland en Duitsland kan ontstaan.

Van der Sleen vervolgt: “Er is ruimte om bij het station nog meer parkeergelegenheid voor auto’s te creëren en een grotere stallingsruimte voor fietsen. Ook moet het stationsplein zodanig ingericht worden dat het ook voor de bussen logistiek gezien, gemakkelijk aan- en af te rijden is. Dit vergt gelukkig geen grote aanpassingen. Vanuit Hoogeveen is er nu al veel forensenverkeer en door de toename van een groot aantal woningen in Hoogeveen, zal het reisverkeer alleen maar toenemen.”

Naast het treinverkeer moeten ook de wegen aangepakt worden. Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.  zal zich sterk maken om de infrastructuur van het wegennet  te verbeteren. “De verdubbeling van de N48 is al jaren een wens van ons en zeker ook een noodzaak om vanuit het Oosten van ons land een betere en veiliger aansluiting te krijgen richting het noorden. Uiteraard, zal dan ook gelijk het knooppunt Hoogeveen aangepakt moeten worden. Ook moet de A28 van Meppel tot in ieder geval het knooppunt Hoogeveen verbreed worden naar 3-baans om het vele verkeer in de nabije toekomst soepel te laten verlopen” zo stelt Van der Sleen. “Zo anticipeer je op de groei van de gemeente en verbeter je het economische-, en woonklimaat van Hoogeveen. Het verbeteren van de infrastructuur van wegen en rail is daarom één van de speerpunten in het komende partijprogramma van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.”, zo besluit Van der Sleen.

Voor meer info:

https://regiozwolle.info/wp-content/uploads/2019/05/Stand-van-zaken-MIRT-onderzoek-A28..pdf

error: Sorry..