Hoogeveen scoort goed bij Senternovem
donderdag 29 oktober 13:41
 
HOOGEVEEN – Hoogeveen staat in de top 10 van Nederlandse gemeenten waar het gaat om het melden van grondtransporten. De rijksoverheid wil inzicht hebben op het toepassen van schone en licht verontreinigde grond. Hiervoor is het Besluit Bodemkwaliteit opgesteld. Dat Besluit is op 1 juli 2008 in werking getreden en houdt in dat elke vrachtauto die met grond of bouwstoffen rijdt geregistreerd moet zijn. Afgelopen maand gaf Senternovem een landelijk overzicht van het aantal meldingen. Daaruit bleek dat Hoogeveen stevig in de top 10 van de Nederlandse gemeenten staat.

100 meldingen in Hoogeveen
Registratie van grondtransporten was al langer verplicht, maar met het nieuwe Besluit is de wetgeving en de melding een stuk vereenvoudigd. Alle meldingen moeten gedaan worden bij een centraal meldpunt van de overheid: Senternovem. Het doel van deze centrale melding is dat illegale grondtransporten onmogelijk worden, waardoor illegaal storten van verontreinigde grond tot het verleden behoord. Intussen is de 100e melding binnen.

Melden van grondverzet
Alle meldingen vinden plaats via de website van Senternovem www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl. Meldingen moeten gedaan worden voor het toepassen van grond en bagger (ook van schone grond) en (IBC )bouwstoffen.
 

error: Sorry..