viewGemeentebelangen heeft 14 dagen geleden een aantal kritische vragen gesteld over de visiedie nu voor ligt. Een aantal vragen zijn helder beantwoord, een aantal hebben ons bevestigd in onze kritische houding en een paar roepen juist nieuwe vragen op.

We zijn tevreden met de flexibele status van deze visie maar vragen ons wel af hoe dat in de praktijk zal werken. Gaan we gemakkelijk schuiven van het ene bestemmingsplan naar het andere? En hoe gaat dat met de projectontwikkelaars/grondeigenaren? Wij denken dat flexibel niet zo flexibel zal zijn als wordt geschetst in deze visie. De flexibiliteit is er wel voor het type woning maar die was er toch altijd al. Er worden geen woningen gebouwd die niet te verkopen zijn.

De WRO geeft ons wel de mogelijkheid om te sturen op type woningen en wij gaan er van uit dat het college sterk regie gaat voeren om dat type woningen te bouwen waar onze eigen bevolking behoefte aan heeft. Uiteraard moet er ook gebouwd worden voor mensen die naar Hoogeveen willen komen maar we moeten onze eigen inwoners niet vergeten. Mensen met hoge inkomens trekken lijkt ons moeilijk als je kijkt hoe moeilijk Steenwijk het heeft om dergelijke woningen te slijten. Het accent wat in deze woonvisie vooral op de duurdere woningen ligt zal naar onze verwachting in de praktijk bijgesteld moeten worden. Maar daarom is dit ook een visie en een visie vraagt om constant monitoren van de actuele situatie.

Naar behoefte bouwen zei ik zo juist.Waar doelt Gemeentebelangen op?

We denken dan vooral aan jongeren (starterswoningen).De jeugd moet de mogelijkheid krijgen in eigen dorp of gemeente te blijven wonen.

We denken bij jongeren ook aan huurwoningen want wij zien in tegenstelling tot deze woonvisie de vraag naar huurwoningen stijgen omdat de banken heel moeilijk doen met het verstrekken van een hypotheek. Een hypotheek van € 150.000, – is voor veel mensen op dit moment niet haalbaar. Dus inspelen op de verwachte huurvraag is noodzakelijk.

Maar ook ouderen verdienen een woning die bij hun past. Een vraag aan de wethouder:

Kan het actieplan voor ouderenhuisvesting van minister Donner, dat deze week bekend is geworden, ook voor Hoogeveen wat betekenen?

Kortom regie voeren is een must voor het college om de juiste woningen in Hoogeveen te krijgen. Natuurlijk ook in relatie tot de regionale woonvisie die in ontwikkeling is.

De bestemmingsplannen zullen op een gegeven moment naar de Raad komen ter goedkeuring. Wij rekenen er op dat deze bestemmingsplannen gefaseerd uitgevoerd gaan worden zodat fase voor fase ontwikkeld wordt afhankelijk van de vraag.

We hebben per jaar een vast bedrag voor startersleningen. Dat budget gaat dit jaar volledig gebruikt worden. Het is voor de eerste keer dat het budget op gaat. Als in de loop van volgend jaar blijkt dat we lopende het jaar “nee”moeten verkopen verwachten wij dat het college tijdig bij de Raad aan klopt.

We zien een regierol weggelegd voor het college in het bevorderen van casco bouw, bouwen in CPO verband, bouwen in de vrije sector en ook de plannen van de BOKD zou het college onder de aandacht van zowel, aannemers, projectontwikkelaars als bouwers moeten brengen om op deze manier gezamenlijk de woningbouw weer op gang te krijgen.

Maar waar wij ons ook grote zorgen om maken zijn de financiële consequenties van al deze plannen. Netto zal dat minstens een verlies opleveren van € 24 miljoen .En dat moet betaald worden uit de reserve structuurvisie. Maar hoe houden we de structuurvisie gevuld met voldoende euro’s? Wij vrezen daar voor.

Concluderend kunnen wij op dit moment leven met deze visie als er rekening gehouden wordt met de aandachtspunten die we genoemd hebben. Daarbij moeten we constant monitoren om te weten of we wel met de juiste dingen bezig zijn. Actualisatie van deze visie mag ook eerder dan de vijf daar waar deze visie voor bedoeld is. We kunnen niet is de glazen bol kijken maar weten wel dat we in crises tijd leven en hebben er geen idee van welke kant het op gaat. Deskundigen zeggen dat de huizenprijzen nog 30{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} gaan zakken. Als dat gebeurd zal een bestaand huis financieel veel aantrekkelijker worden in vergelijking met de bouw van een nieuw huis. We moeten echter ook rekening houden met een opleving, wat in het verleden altijd gebeurd is, en dan hebben we deze visie als uitgangspunt om te gaan bouwen.

error: Sorry..