Info Bulletin December 2009.

Van De Voorzitter

Wij naderen de kerstdagen, en dat horen rustige dagen te zijn, maar dat is nog niet te merken in politiek Hoogeveen. Wat denkt U van het MFC Nieuwlande waar de politiek zich weinig aantrekt van de wensen van de inwoners. Ook bij het gebeuren rond de Rieg wordt er nog niet zo veel geluisterd al lijkt hierin toch een doorbraak te komen.
Ook komen er nu allerlei uitroepen van verschillende partijen, maar dat kun je verwachten nu wij over enkele maanden de Gemeenteraadsverkiezingen hebben.
Ook bij Gemeentebelangen wordt er gewerkt om de verkiezingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Er werd gewerkt aan het verkiezings programma, en dan blijkt dat er wel meer werk in zit dan maar eventjes wat op het papier te zetten en aan de leden voor leggen. Ook moeten de mensen benaderd worden om op de kieslijst te staan. Dan moet er overlegd worden wie de lijst trekker is, en de volgorde van de lijst. Gelukkig was de keuze voor de lijsttrekker niet zo moeilijk en ook de rest werd zonder veel problemen geklaard.
Ook op de ledenvergadering werd het voorstel van het bestuur voor de lijst trekker en de kieslijst zonder op of aan merkingen aan genomen. Ook het verkiezings programma en de speer punten waar mee wij de verkiezingen ingaan werd na een goede bestudering en enkele aanvullende punten aangenomen.
Op deze avond mochten wij veel leden verwelkomen. Wij als bestuur zijn daar heel blij mee zijn. Ook waren er veel nieuwe leden aanwezig wat voor veel voldoening zorgt, en ons sterkt om op de ingeslagen weg zoals wij die de afgelopen jaren gevolgd hebben door te gaan.
Ook onze website die dit jaar gerealiseerd is blijkt een groot succes te zijn. Onze poll die wij nu al twee keer gehouden hebben werd goed bezocht wat op een bepaald moment leidde tot een crash maar door snel ingrijpen van de webmaster was dit zo opgelost. De kerstwens die op onze site staat is de moeite waard.
Verder hoop ik dat wij in 2010 minder hebben te maken met ziekte, want onze bestuursleden Lubbert Vaartjes die herstellende is van een zware operatie maar op dit moment de vergaderingen weer kan bijwonen, en Roelof Koopman die een auto ongeluk gehad heeft maar ook weer herstellende is hebben niet alle vergaderingen bij kunnen wonen. En verder heeft Jan Stoefzand dit jaar ook met ziekte te maken gehad en is op dit moment herstellende van een operatie hopelijk met een goede afloop.

Ik wens U namens Bestuur en Fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. fijne kerstdagen, een goed uiteinde en een gezond 2010

Jaap Blok Uw Voorzitter

Van de Fractievoorzitter………

Ledenvergadering.

Ik ben ontzettend blij dat onze ledenvergadering in november zo druk bezocht is. Zoveel mensen op onze ledenvergadering heb ik nog niet eerder mee gemaakt. Fantastisch. Een teken dat we met Gemeentebelangen op de goede weg zijn. Ik ga met veel vertrouwen richting 3 maart. Dan zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Ik voorspel dat we gaan groeien.5 zetels is naar mijn mening zeer goed haalbaar. Ik weet dat andere partijen ook roepen dat ze een goed resultaat gaan boeken. De VVD rekent op 8 zetels. De PvdA denkt dat is de 10 zetels kunnen handhaven. De SP rekent op minmaal 4 zetels. Het CDA rekent op zeker 8 zetels. Cu denkt de 4 zetels te kunnen behouden. D66 gaat uit van 2 zetels. GL is tevreden met minimaal 2 zetels. Als je dan al deze bij voorspellingen bij elkaar op telt kom je op 43 zetels. We hebben er echter maar 31 te vergeven. Een aantal partijen zal dus fors gaan inleveren. Welke?Dat weten we 3 maart. Maar Gemeentebelangen als enige locale partij zal groeien.
Even terug naar de ledenvergadering. De ledenvergadering heeft besloten mij weer tot lijsttrekker te bombarderen. Daar spreekt een stuk vertrouwen van de leden uit. Dat geeft mij ontzettend veel energie om vol de verkiezingsstrijd aan te gaan. Daarbij is de sten van al onze leden van enorm belang. Wie hand en span diensten voor Gemeentebelangen wil verrichtten kan zich tot het bestuur wenden. Alle hulp, hoe klein ook, kunnen we gebruiken.

De Begroting.

In november waren de begrotings vergaderingen. Die stonden in het teken van de huidige crises. Alleen wil dit college daar zelf geen actie in ondernemen.Het wordt volledig over gelaten aan het volgende college. Een enorm gat in de meerjaren begroting neemt dit college voor lief. Ook het feit dat de schulden in de afgelopen 4 jaar zijn gestegen van 50 miljoen naar 90 miljoen doet dit college niet op de rem trappen. Men blijft door gaan met investeren in de hoogste versnelling. Deze onverantwoorde verhoging van de schuld zorgt dat de exploitatielasten jaarlijks met 2000.000 worden belast. Wie zal dat gaan betalen?Juist de inwoner van Hoogeveen. Ze beginnen nu met het fors verhogen van de parkeergelden. Maar dat zal niet voldoende zijn zal blijken in de toekomst. Gemeentebelangen zal daarbij blijvend de beurs van onze inwoners voorop stellen. Gemeentebelangen zal eerst naar alle andere mogelijkheden kijken. Te denken valt aan beperking van de investeringen, bezuinigen op de kosten van inhuur van derden en het schrappen van uitgaven die volgens ons onnodig zijn.

Nieuwlande.

De soap van Nieuwlande is toch, onder grote politieke druk, tot een goed einde gekomen. Waarom dit college, tegen de wens van de bevolking van Nieuwlande in, het Multi Functioneel Centrum (MFC) buiten het dorp wilde realiseren is voor ons nog steeds een raadsel.We kunnen er slechts naar raden. De enorme onrust die dit in Nieuwlande heeft veroorzaakt valt op geen enkele manier goed te praten. Waarom is dit college niet naar de Raad terug gekomen om samen tot een oplossing te komen.

Begraafplaatsen Beleid.

In december hebben we in de Raad behoorlijk gesteggeld over het begraafplaatsen beleid. De wethouder had haar zaakjes niet voor elkaar. Stukken waren er niet of waren onvolledig. Het was al met al een vertoning die zeker niet de schoonheidsprijs verdiende.
Er komt een sterke vereenvoudiging van de regels. Dat staat Gemeentebelangen natuurlijk aan. Wij gaan voor minimale regels. Wij gaan voor regels waar het moet en schrappen van regels waar het kan. In de voorgestelde verordening kan heel wat geschrapt worden. Dat vonden eigenlijk alle partijen. Over de tarieven konden we het niet eens worden. CDA GL en Gemeentebelangen hebben daarom ook tegen de gigantische verhoging van de begraaftarieven gestemd. De andere partijen vormen echter de meerderheid waardoor de tariefsverhoging (komt neer op verdubbeling) door gaat.Met dank aan PvdA, CU en VVD. Ik begrijp niet waarom de PvdA er mee in heeft gestemd. De A van Arbeid vergeten ze blijkbaar. Een ieder betaalt het zelfde onafhankelijk van inkomen. Hun achterban, hebben toch vaak geen topsalaris, wordt daar vooral de dupe van. Echt onbegrijpelijk!

Ouderenadviseur.

Dit college wil niet dat er beleid, specifiek voor ouderen, wordt gevoerd. Zij gooien dat op de grote hoop van Maatschappelijk werk. Dat vraagt in deze tijd van crises zoveel tijd, geld en energie dat SWW niet vanuit die pot ook een ouderenadviseur kan betalen. Het college vindt van wel. Wethouder Poutsma zegt zelfs dat dit een eis is aan SWW De directeur van SWW zegt echter dat dit onmogelijk is. SWW heeft het afgelopen half jaar de ouderenadviseur uit eigen vermogen betaald omdat er geen geld voor was. SWW past er echter voor om dat door te zetten. Dus is er per 1 januari 2010 geen ouderenadviseur meer. Dat vinden wij echt verschrikkelijk. Voor een gemeente als Hoogeveen zouden 2,2 ouderenadviseurs actief moeten zijn maar we hebben er in 2010 niet één! Ik ga binnen onze fractie overleggen hoe hier mee om te gaan.
Afsluiting.

Langs deze weg wil iedereen prettige kerstdagen en een fantastisch 2010 toe wensen. Ik verwacht dat Gemeentebelangen in 2010 nog een groter stempel op de Hoogeveense politiek zal drukken.
Zoals al eerder gezegd zijn wij de enige lokale partij in de gemeente Hoogeveen.
Veel stemmen van ontevreden landelijke stemmers zullen naar ons toe komen.

UW LOKAAL BELANG IS ONS LOKAAL BELANG!

U als leden kunt ons enorm steunen door dit breed uit te dragen richting familie, buren kennissen vrienden en collega’s

Samen zullen we Gemeentebelangen op de kaart zetten.

Ik hoop u allen in 2010 te treffen.

Jan Steenbergen
Steenbergenjanh@tele2.nl
0528-275088
06-55895983

Winterslaap

De dagen worden korter, en het is miezerig weer.
Sommige dieren beginnen aan een winterslaap te denken.
Zo niet de politieke dieren, die al met de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 bezig zijn.

Ook binnen onze vereniging zijn het hele bestuur en de (steun) fractie  bezig met allerhande zaken die betrekking hebben op deze verkiezingen.
Er moeten folders worden samengesteld en gedrukt.
De bezorging hiervan moet geregeld  worden.
Overigens is besloten de bezorging buiten de kom van Hoogeveen zelf op een ludieke manier te gaan doen.

Er moeten poster komen voor op de verkiezingen borden. enz. enz.
Dit alles word scherp door het bestuur, en dan met name de penningmeester in de gaten gehouden.
Op een druk bezochte ledenvergadering is het verkiezingsprogramma al vastgesteld.
Ook werd op diezelfde ledenvergadering de kandidatenlijst vastgesteld.
Ik vind dat we een gevarieerde lijst hebben.
Ik bedoel hier mee dat we een goede combinatie hebben van jong en oud, man en vrouw, ervaren en minder ervaren.
Ook onze dorpen zijn goed vertegenwoordigd.

Ik vraag me wel eens af, hoe komt de kandidatenlijst bij andere partijen tot stand.
Als ik bijvoorbeeld bij het CDA kijk, zie ik in de bovenste gelederen een politiek onbekende vrouw.
Kijk ik dan bij het CDA De Wolden, ja u raad het al, in de bovenste gelederen een politiek onbekende vrouw.
Is dat dan toeval of zouden ze bij alle afdelingen van het CDA dan toch een mailtje van ene J.P. Balkenende gehad hebben met het dwingende advies dat er bij de eerste vijf op de lijst minstens 1 vrouw moet staan?
Het zal bij de andere landelijke partijen wel niet anders zijn voor wat betreft de samenstelling van het verkiezingsprogramma enz.

Kijk en dat bedoel ik dan met onze kandidatenlijst, er staan mensen op die zich echt bezighouden met hun dorp of wijk, en daarover willen mee praten en denken, en daarbij de landelijke partijen wel voor gezien houden omdat ze daar toch (te) weinig invloed op hebben.

Met andere woorden wij werken van onderaf, en worden gevoed door onze inwoners, terwijl de landelijke partijen van bovenaf gedicteerd worden.

Een mooi voorbeeld hiervan is Groen Links, die tegen uitbreiding van werkzaamheden bij Fokker in Hoogeveen zijn.
Want zo schrijft de tweede man op de kandidatenlijst van deze partij maandag in de Hoogeveense Courant, wij zijn tegen de komst van de JSF en vinden dat de F16 straaljagers nog best een poosje mee kunnen.
Alsof deze zaken in de raadszaal van Hoogeveen worden beslist.
Er kan toch niemand in Hoogeveen tegen de komst van tientallen hoogwaardige arbeidsplaatsen naar Hoogeveen zijn?
Of je moet van bovenaf gedicteerd worden natuurlijk.

Dus mensen wees blij met uw onafhankelijke lokale partij, die in het verleden al bewezen heeft geen onderwerp uit de weg te gaan, en er staat voor de bevolking van de gehele gemeent Hoogeveen. En dat al sinds 1978.

Rest mij nog u en uw familie fijne kerstdagen en een plezierige jaarwisseling toe te wensen.

Dik Schuldink.
 

                           Beste mensen,

Ook aan het einde van dit jaar en zelfs alweer bijna aan het einde van deze raadsperiode wil ik enige woorden aan het papier toevertrouwen.
Ik beperk mij tot een aantal onderdelen welke recent zijn gepasseerd en of nog spelen.

WMO vervoer.
In september 2009 heb ik namens Gemeentebelangen vragen gesteld over het WMO vervoer.
Er werd toen geantwoord dat de wethouder gesprekken zou voeren met de vervoerder Connexxion. In die tijd speelde in het bijzonder het faillissement van vervoerder de Jong een rol.
Nu we ruim 2 maanden verder zijn bereiken ons nog steeds klachten over het vervoer en dan vooral de te lange wachttijden.
Dus in de vergadering van 26 november 2009 een vervolgvraag gesteld. De wethouder kende de problemen. De wethouder antwoordde dat men nu de gesprekken met Connexxion wekelijks gaat houden en dat er ook maatregelen zouden komen als het vervoer niet verbeterd. Hier moeten we het tot heden meedoen maar mocht er geen verbetering komen dan laten wij ons zeker weer horen.

Begraafbeleid.
In de vergadering van april 2008 stond dit beleid op de agenda. Na aandringen kwam een vervolg op 26 november 2009. In de vergadering van april 2008 waren wij als Gemeentebelangen tegen het ingezette beleid . Dit betrof nl. alleen de lengte van rusttijd. Eigen graven 20 jaar en gemeente graven 10 jaar uitgifte. Wel is er tegen betaling telkens tien jaar verlenging mogelijk. Dit ligt volgens ons zeer gevoelig .Wat is 10 jaar en ook 20 jaar. Stel dat je een kind hebt begraven en als ouder wilt bezoeken dan moet je na 10 of 20 jaar het graf weer kopen en vervolgens om de 10 jaar weer. Is dit menselijk omgaan met onze inwoners en hoe staat dit bv. tot het gebruik van sportvelden.
Wij hebben via een amendement afzonderlijk en met het CDA getracht hier verandering in aan te brengen, maar helaas zonder succes.
In deze vergadering hebben wij ook gevraagd naar de tarieven maar ook naar alle andere zaken die spelen bij begraven. Je kunt dan denken aan de begraaftijden, het ruimen van graven, het bewaren van grafstenen, vergunning voor het aanbrengen van grafplaat en steen enz.
Wat gebeurt er nu in de begroting staan de tarieven, dus niet apart aangeboden. Op zich is dit niet bijzonder want tarieven staan in de begroting en worden altijd apart behandeld in een andere vergadering in dit geval 10 dec a.s.
Onze vragen die wij gesteld hadden in april 2008 werden nu 27 november 2009 afgedaan met alleen een verordening en deze gaat alleen maar over de begraaftijden. Dus gingen wij, maar ook meerdere fracties steigeren over het voorstel.Wanneer we te spreken konden komen over de andere onderwerpen die zo dat genoemd wordt in het graf besluit staan welke gedelegeerd
is aan het college.Het college verschool zich achter het presidium want deze had de agenda opgesteld. Ze kon en wist echter heel goed dat er om meer gevraagd werd. Nu komt er een vervolg op 10 dec a.s. Ik ben zeer benieuwd of de wethouder in staat is de gevraagde informatie op tijd aan te leveren.

Gezondheidsnota.
Deze nota werd ons gepresenteerd als een A stuk wat inhoud dat er eigenlijk weinig over gezegd mag worden. Ik had met de ambtenaar daar contact over gehad en gezegd dat ik enige opmerkingen en vragen wilde stellen. Dit was op de dag voor de raadsvergadering van 13 november. Volgens de ambtenbaar was ik de enige die wat wilde zeggen want er was bij hem geen enkele ander geweest met vragen enz. Schetst mijn verbazing dat het onderwerp van de agenda gehaald werd omdat andere partijen hierom verzochten. Op zich prima want nu kreeg dit onderwerp volledig aandacht.
Je moet de nota zien als een paraplu voor andere programma’s. Zoals sport, onderwijs en veilig. Het aantal opmerkingen en vragen was dan ook niet van de lucht. Alleen de burgemeester was in staat aan te geven wat hij bv. in het programma Veilig met alcohol en drugsbeleid doet. Wat hier belangrijk is: aanpak aan de bron en ook vooral gezamenlijk met andere gemeenten optrekken. Hoogeveen zit nl. niet op een eiland.
Voor de andere programma’s is dit veel minder duidelijk. De nota ligt weer in de la en als die programma’s aan de orde zijn dan moet je afwegen tegen andere zaken. Wil je dit dan helder doen dan moet je de doelen uit de nota volksgezondheid paraat hebben. Maar die nota is daar niet bij.
Dan heb je nog andere onderdelen, ik pak daar één uit. Via de Smederijen zijn op diverse plaatsen AED apparaten aangeschaft. Deze apparaten zijn van de gemeente want ze zijn niet overgedragen aan een vereniging of stichting of wat het ook mag zijn.
De apparaten moeten echter wel gecontroleerd worden en na een gebruik gereed gezet worden.

Als hier niemand verantwoordelijk voor is dan kun je een vervelende situatie krijgen. Hopelijk ben je het apparaat nooit nodig maar als je het wel nodig bent en het werkt niet wat geeft dit voor kijk op de gemeente???
De wethouder wist hier geen antwoord op. Namens gemeentebelangen hier de vinger bijgelegd en verzocht te bezien wat mogelijk is.

Persoonlijk situatie.
Nu ik toch eenmaal aan het schrijven ben ook even mijn persoonlijke problemen.
Velen weten dat ik al vanaf september 2008 aan het sukkelen ben met mijn been.
In die maand werd er nl.een vlek op mijn been gevonden, dit doordat er een scan van mijn knie gemaakt werd in verband met een kapotte meniscus.
Na lang wachten en veel telefonische vragen, wat heel vervelend is, ben ik op 12 augustus 2009 behandeld en werd er vastgesteld dat het om een tumor gaat.
Na deze behandeling heb ik maanden op krukken gelopen en wist ik dat ik op 1 december 2009 een vervolg operatie zou volgen. Een forse ingreep, vooral pijnlijk. Maandag 30 november werd ik opgenomen in het UMCG Groningen.
Er werd een luikje in mijn bot (rechter bovenbeen) gemaakt. Vervolgens werd alles wat er niet hoort er uit gehaald. Daarna werd het schoongemaakt met alcohol en zout oplossing.
Vervolgens werd het gat dicht gemaakt met botsplinters en bot plastic, ook wel botcement genoemd. Daarna is het zeker een maand rust, in ieder geval mag ik dat been niet aanzetten.
Gelijktijdig werd ook de meniscus in het zelfde been weer hersteld. De afgelopen maand werd ik ook nog met wondroos geconfronteerd en ook daar 8 dagen mee in het ziekenhuis gelegen
Al met zal ik hier enige maanden mee zitten, en volgt een periode van revalidatie.
Ziek zijn komt nooit gelegen, ik zal hier nu, voorlopig hoop ik, mee moeten leven.
 Ik hoop dan over enige tijd weer in staat te zijn met een gezond onderstel het werk te hervatten. Het is verkiezingstijd en ik zal waarschijnlijk een heel stuk in het openbaar hiervan missen. Dit vind ik heel jammer maar mijn gezondheid is mij heel belangrijk.

Voor allen prettige feestdagen en een gezond 2010

Jan Stoefzand

         

Beste leden van Gemeentebelangen Hoogeveen.                                  
Van de Secretaris bestuur Gemeentebelangen Hoogeveen.

Even een kleine terug blik over het afgelopen jaar 2009,want 2010 staat alweer voor de deur.
Met andere woorden wat gaat de tijd toch snel, voordat je het weet is er alweer een jaar voorbij.
Wat te denken van het begin van dit jaar toen wij met onze vernieuwende website zijn gekomen.
En dit zeker niet zonder resultaten, want wij kunnen u melden dat wij ruim 65.000 bezoekers hebben gehad op onze  website, in het af gelopen jaar 2009.
Dit geeft wel iets weer over wat wij met elkaar neergezet hebben, en wel lokaal als landelijk.
Ook in de  Gemeentepolitiek was er weer van alles gaande het afgelopen jaar.
Het is natuurlijk  te veel om alles te gaan benoemen, maar daarvoor hebben wij natuurlijk onze website, hier kunt u alles nog eens rustig nalezen, wat  er zoal het afgelopen jaar in het politieke gebeuren ter tafel is gekomen.
Vliegveld Hoogeveen.—— Parkeerbeleid. ——-Begraafbeleid.—— Ouderenbeleid. Grondzaken.——De Rieg
Mfc Nieuwlande: Inmiddels welbekend wordt gerealiseerd op de plaats waar bewoners al jaren voor pleiten,waarom 7 jaar over iets doen wat vooraf al duidelijk was.
Ook hierin hebben wij als Gemeentebelangen toch wel een groot aandeel gehad, en altijd Nieuwlande gesteund in dit gebeuren.
Zomaar een paar zaken genoemd, sommige onderwerpen  spelen nu op dit moment nog.
Er zijn onderwerpen  gepasseerd die in ons voordeel zijn uitgekomen, maar er zijn ook onderwerpen geweest die dit niet hebben gedaan.
Nu met de komende verkiezingen inzicht, zijn natuurlijk alle partijen weer bereid om van alles toe te zeggen.
Beste mensen het geld is de afgelopen jaren op gesoupeerd door het huidige college, dus kort gezegd hebben wij komende jaren te maken met veel bezuinigingen.
Dit betekend gewoon, dat  de komende periode er pas op de plaats moet worden gemaakt en er weinig te besteden valt voor onze inwoners en er vervelende maatregelen moeten worden genomen.

Ik wens dan ook iedereen:

Fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2010.

Met vriendelijke groet:

Jan Bisschop ( Secretaris Gemeentebelangen Hoogeveen ).

                                                                               

Nieuwlande, december 2009

Beste Mensen,
Nieuwlande is opgelucht, eindelijk is het zo ver
De afgelopen weken heeft de pers er veel over geschreven. Nieuwlande stond in het teken van de locatiekeuze voor het te bouwen MFC.
Op 10 december heeft de gemeenteraad besloten tot het bouwen van een MFC in Nieuwlande op de door het dorp gewenste locatie.
Na 7 jaar van voorbereiding werd het nu tijd voor duidelijkheid naar ons toe.
In het voorjaar 2003 kregen wij als Plaatselijk Belang van de gemeente Hoogeveen de opdracht om te komen tot een DorpsOntwikkelingsPlan(DOP). Dat was ook noodzakelijk want scholen, dorpshuis, gymnastieklokaal, en peuterspeelzaal waren aan vervanging toe.
Omdat Plaatselijk Belang niet alleen de kar wilde trekken zijn alle verenigingen uitgenodigd en op deze wijze is de Dorpsoverleggroep ontstaan .

Het eerste wat men heeft gedaan is in het dorp een enquête houden naar wat de behoeften waren en wat men wilde bereiken om het dorp leefbaar te houden. 50 vrijwilligers zijn avonden op pad geweest om in gesprek te raken met de inwoners. 83 % van de huishoudens heeft hier aan mee gewerkt. Het DOP heeft er toe geleid dat Nieuwlande in 2004 een internationale prijs in ontvangst mocht nemen. Jan Stoefzand toen nog wethouder was hier ook bij aanwezig. Een prijs die we kregen vanwege het met elkaar van onder opwerken aan een leefbare gemeenschap.Uit heel veel plaatsen uit Nederland is men in Nieuwlande op bezoek geweest om zich te laten informeren en te kijken hoe we dat toch aangepakt hadden.
We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een mooie toekomst voor Nieuwlande. We wilden ons dorp graag een nieuw kloppend dorpshart geven, met een nieuwe multifunctionele accommodatie met daarom heen een dorpsplein. Ook om een veilige oversteek van de kinderen te garanderen in een gebouw waar iedereen zich thuis zou voelen.
Eind 2008 zagen we het helemaal zitten en dachten dat we in voorjaar van 2010 de eerste schop in de grond zouden kunnen zetten van het door ons zo gewenste MFC.

Maar wij hadden te veel gedroomd. Het plan werd veel te duur en men kon niet tot overeenstemming komen met de woningbouwvereniging over de huur van het pand. B en W kwamen met een nieuw voorstel, bouwen aan de Julianalaan of de locatie aan de Boerdijk nota bene buiten de bebouwde kom. We hebben ons afgevraagd wat het zou betekenen voor onze dorpsgemeenschap als we het MFC aan de rand van het dorp net buiten de bebouwde kom hadden gebouwd, het was in onze optiek nooit een goede sociale ontmoetingsplaats voor de dorpsgemeenschap geworden.
Nieuwlande heeft toen alle raadsfracties nog weer uitgenodigd om hen te overtuigen hoe belangrijk men het wel vond dat de sociale voorzieningen in het centrum van het dorp moesten worden gebouwd. De meeste fracties waren het met ons eens maar vonden ook dat er veel geld naar een dorp als Nieuwlande ging.
Op 26 november is het voorstel in informeren geweest en 10 december in meningsvormen en besluiten. De betrokkenheid van de inwoners van Nieuwlande was groot. Bij elke vergadering waren meer dan 100 inwoners aanwezig. Zo zie je maar samen maakt sterk. Samen met de scholen het dorpshuis, peuterspeelzaal, kinderopvang en een sportzaal, hopen we dat het gaat lukken om die multifunctionele gedachte echt vorm te gaan geven.

Allen prettige feestdagen toegewenst:
Jan Alting

Elim 14 december 2009.

Geachte Leden en belangstellenden,

Het Jaar 2009 is al bijna ten einde, in veel opzichten een boeiend en druk jaar voor onze fractie en bestuur.
De voorbereidingen voor de komende verkiezingscampagne ( 3 maart 2010 ) zijn in volle gang.

Jan Bisschop bezorgde onlangs de palen voor de verkiezingsborden, met de borden zelf lijkt het ook goed te komen ( 30 stuks ) wij proberen deze borden ( gratis ) te bemachtigen.
Wij hebben lang gewikt en gewogen over iets ludieks voor de Campagne, en daar zijn wij lijkt mij nu wel uit. Wat het gaat worden houden wij nog even onder de pet tot half januari, daarna mag u ons ( verkiezingscampagnewonderewereldopwielen ) aanschouwen.

De foto,s voor de verkiezingsposters zijn inmiddels ook klaar, nu nog even met de overige 12 personen die op de flayer komen  de studio in en dan kan de flayer begin januari naar de drukker.

Deze week hebben we de video opnamen voor de campagne . De opnamen ten behoeve van de spots in de bioscoop zijn inmiddels klaar en draaien al in de bioscoop, voor aanvang van iedere film die vertoond wordt.

De eerste verzoeken om verkiezingsprogramma,s zijn inmiddels binnen en het grote speculeren over de resultaten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is begonnen.
Als we de geluiden mogen geloven, gaan wij prachtig scoren en weten we waarvoor we de afgelopen 4 jaar duidelijke oppositie hebben bedreven.

En natuurlijk gaat dat ook de komende weken gewoon door, de discussie over het MFC Nieuwlande, de kwestie de RIEG en de misstanden in het openbaar vervoer/taxi vervoer zijn
daar goede voorbeelden van.

Ook hebben wij de komende weken nog intensief overleg met het college over een aantal belangrijke onderwerpen, waar wij u wellicht begin volgend jaar over kunnen informeren.

Vanaf deze plaats willen wij Jan Stoefzand van harte beterschap toe wensen met zijn herstel na een pittige knie operatie, Jan is wel even een aantal maanden uit de running, maar heeft toegezegd bij belangrijke zaken betreffende de verkiezingscampagne toch aanwezig te zijn.

Rest mij nog om u allen plezierige feestdagen toe te wensen, een goed uiteinde van 2009 en een goed en vooral gezond 2010 toe te wensen.

Met vereende kracht, op naar de verkiezingen van maart 2010.

Met vriendelijke groet, Be Okken.

Persbericht

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft de kieslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 gepresenteerd.
Jan Steenbergen krijgt weer het vertrouwen van Gemeentebelangen als lijst trekker.

Het bestuur van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. heeft op de ledenvergadering van 16 november 2009 haar advies lijst gepresenteerd aan de leden.
De advieslijst werd met algemene stemmen aangenomen door de leden.
Met Jan Steenbergen als lijsttrekker hebben zij 26 leden op de lijst staan.
Het bestuur is zeer tevreden over Jan Steenbergen die naast zijn drukke werkzaamheden al 8 jaar fractievoorzitter is van Gemeentebelangen Hoogeveen.
Momenteel heeft Gemeentebelangen 3 zetels in de gemeenteraad van Hoogeveen.
Het bestuur rekent bij de komende verkiezingen toch op enkele zetels winst.
De lijst bestaat uit een aantal bekende namen maar daarnaast ook enkele nieuwkomers bij de eerste tien.
Lijsttrekker is, zoals al genoemd Jan Steenbergen uit Fluitenberg.Op twee staat Jan Stoefzand uit Noordscheschut en op 3 staat Be Okken uit Elim.Dit zijn ook de huidige raadsleden. Op vier staat Jan Alting uit Nieuwlande, vijf is Dik Schuldink uit Hoogeveen. Zij zijn op dit moment de plaatsvervangers in de Raad. Op zes en dat is eerste nieuwkomer Jan Knol uit Hollandscheveld en op zeven Jan Giethoorn uit Nieuwlande als tweede nieuwkomer.Beide met zeer veel bestuurlijke ervaring. Op acht staat Geesje Vos-Baas, was raadslid in vorige periode.Op Negen Peter van Slochteren uit Stuifzand en op nummer tien Bianca Waninge –Bakker uit Fluitenberg.
Al met al een zeer gevarieerde lijst met zowel mannen als vrouwen..Ook zijn zowel de dorpen als Hoogeveen zelf goed vertegenwoordigt op de kieslijst van Gemeentebelangen Hoogeveen.
Als lijstduwers fungeren Andre Baas en Aaldert Jan Lensen.

Ook het verkiezingsprogramma, met als thema:

Uw lokaal belang is ons lokaal belang
werd met enkele aanpassingen door de leden goed gekeurd.
Het thema is een uitwerking van de lokale insteek van Gemeentebelangen.
Wij kunnen, zonder afhankelijk te zijn van een landelijke afdeling, onze eigen standpunten bepalen in overleg met de Hoogeveense inwoners.
Gemeentebelangen Hoogeveen is al vanaf 1978 onafgebroken in de gemeenteraad van Hoogeveen vertegenwoordigd. Gemeentebelangen is ook de enige lokale partij in de Hoogeveense gemeenteraad.
De opkomst op de ledenvergadering was overweldigend. Voor het bestuur een teken dat de partij een forse doorgroei maakt.
De ledenvergadering heeft uitgesproken met het volste vertrouwen de verkiezingen in te gaan.
Op de website van Gemeentebelangen Hoogeveen is de volledige kieslijst te bekijken. Ook staat het verkiezingsprogramma op de site.
Het adres van de site
www.gemeentebelangenhoogeveen.nl
Met vriendelijke groet
Bestuur Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Plaats No    Naam    Aantal stemmen  2010    Woonplaats
1    Jan Steenbergen        Fluitenberg
2    Jan Stoefzand        Noordscheschut
3    Bé Okken        Elim
4    Jan Alting        Nieuwlande
5    Dik Schuldink        Hoogeveen
6    Jan Knol        Hollandscheveld
7    Jan Giethoorn    –    Nieuwlande
8    Geesje Vos Baas        Hoogeveen
9    Peter van Slochteren        Stuifzand
10  Bianca Waninge Bakker        Fluitenberg
11  Hans van Genne        Fluitenberg
12    Henk Kreeft        Tiendeveen
13  Gerda Schonewille Stuifzand        Hollandscheveld

14  Elly Leistra Bisschop        Hollandscheveld
15  Petra Stoefzand        Hoogeveen
16  Jan v.d. Sleen        Nieuwlande
17  Jaap Blok        Hoogeveen
18  Lubbert Vaartjes        Hoogeveen
19  Roelof Koopman        Elim
20  Herman Schipper        Fluitenberg
21 Jan Bisschop        Hoogeveen
22  Bert Zanting        Elim
23  Jaap Fidom        Hoogeveen
24  Piet Stoevelaar        Nieuwlande
25  Aaldert Jan Lensen        Hoogeveen
26  André Baas        Fluitenberg
            
 

Dit is de kies lijst waarmee Gemeentebelangen Hoogeveen E.O. de verkiezingen in zal gaan  en waar wij veel van verwachten.                                             

Speerpunten      GEMEENTE BELANGEN

1. Gemeentebelangen: luistert naar de inwoner en vertaalt hun wensen zo mogelijk in politiek beleid.
2. Gemeentebelangen: streeft naar een aantrekkelijk vestigingsbeleid voor het Midden en Klein Bedrijf
3. Gemeentebelangen: streeft naar betaalbaar wonen, zowel in huur als in koop, als in starters
4. Gemeentebelangen: wil dat woningbouw in alle dorpen voortvarend wordt opgepakt
5. Gemeentebelangen: streeft naar goede accommodaties voor sport en ontspanning.
Overdekt zwembad, ook geschikt voor wedstrijden, daarnaast ook een buitenbad met ligweide
6. Gemeentebelangen: zet zich in voor kwalitatief goede en efficiënte fiets- en voetpaden, waar mogelijk beton en asfalt
7. Gemeentebelangen: wil de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden in het belang van haar inwoners
8. Gemeentebelangen: is voorstander van het achteraf betaald parkeren
9. Gemeentebelangen: wil maximale ondersteuning van het vrijwilligerswerk, waarbij de mantelzorg ook aandacht krijgt
10. Gemeentebelangen: Om onze jeugd aan Hoogeveen te binden wordt gestreefd naar meer vormen van      HBO-onderwijs                                 
11. Gemeentebelangen: wil een actief welzijnsbeleid, waaronder jongeren- en ouderenbeleid
12. Gemeentebelangen: is trots op het Drentse landschap, respecteert natuur en milieu
13. Gemeentebelangen: wil een veilig uitgaansleven met preventief toezicht
14. Gemeentebelangen: hondenpoep moet preventief bestreden worden, bv met hondenhaltes
15. Gemeentebelangen: streeft naar een vlotte doorstroming van het verkeer, zonder overbodige obstakels.
16. Gemeentebelangen: wil dat alcohol en drugs misbruik met kracht worden bestreden
17. Gemeentebelangen: gaat voor behoud van cultuurhistorische waarden
18. Gemeentebelangen: zet zich in voor het stimuleren van recreatie en toerisme
19. Gemeentebelangen: is voor behoud van het vliegveld
20. Gemeentebelangen: wil graag betaalbaar en gemeentebreed openbaar vervoer
21. Gemeentebelangen: wil graag een intercitystation
22. Gemeentebelangen: vraagt aandacht voor praktijk gericht onderwijs
23. Gemeentebelangen: wil een eenvoudiger systeem voor de WOZ-aanslag voor iedereen duidelijk en begrijpelijk
24. Gemeentebelangen: wil overbodige regels afschaffen, welstandsregels tot het minimum beperken bijvoorbeeld
25. Gemeentebelangen: wil prioriteitsstelling bij het doortrekken van de Mr. Cramerweg
26. Gemeentebelangen: wil voldoende ruimte voor landbouw en veeteelt.

                                      

         WIJ WENSEN U ALLEN PRETTIGE FEESTDAGEN

            EN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2010

                                              

                       BESTUUR EN FRACHTIE

       GEMEENTEBELANGEN HOOGEVEEN E.O

                                  


error: Sorry..