Integraal Veiligheids Plan

Door Jan van der Sleen

Vanavond is aan de orde het Integraal Veiligheids Plan.

Als GB staan we achter het voorgestelde beleid met daaraan gekoppeld de 5 doelstellingen voor de jaren 2019-2022.
De insteek om de nadruk te leggen op preventieve maatregelen lijkt ons goed en kan inderdaad kosten besparend werken. De repressieve kant, straf na het plegen van een delict, zou wel wat strenger mogen zijn, maar daar gaat onze minister van justitie en veiligheid over.

De opmerking dat er juist in Krakeel een toename is van delicten zou misschien ook te herleiden zijn maar dat lezen we niet in dit plan. Misschien dat we dit nog mogen horen op een later tijdstip.

Hopelijk wordt ook daadwerkelijk de zichtbaarheid vergroot van de wijkagent evenals voor de Handhavers.
Veel ergernis zoals hondenpoep in parken en openbaar gebied zou ook meer gehandhaafd moeten worden.

Camera toezicht uitbreiden buiten het centrum zijn we voorstander van.
We vinden de privacy wetgeving belangrijk maar de veiligheid van inwoners nog belangrijker. Bovendien helpt het de politie ook om de criminaliteit beter en doeltreffender te bestrijden.

Dus mocht er cameratoezicht komen bij b.v op en afritten van de A37 en A28 dan zou kentekenregistratie een middel kunnen zijn om automobilisten aan te pakken die denken dat op\afritten bestemd zijn om allerlei zwerfafval te dumpen. Wat ons betreft zou dit mogen, wel uiteraard binnen de mogelijkheden van de wet, het is immers een gegeven dat kentekenregistraties nu 4 weken lang bewaard mogen blijven.

Dan tot slot nog de volgende opmerking betreft de onrust die op moment plaats vind in het AZC onder het personeel door zeer lastige asielzoekers. Het gesprek met de staatssecretaris is afgelopen maand geweest n.a v de overlast in het winkelcentrum en in het AZC. Dit werd door deze zgn. veiligelanders uit Noord Afrika veroorzaakt.

Return to sender zou onze boodschap zijn aan ons kabinet, maar daar heerst meer een mentaliteit van: Wel woorden maar geen daden.

Dan zijn wat ons betreft als GB de 5 doelstellingen geformuleerd voor
de jaren 2019- 2022 een nobel streven.

error: Sorry..