Inzameling oud papier en de doorontwikkeling

Schriftelijke vragen van Gemeentebelangen.

Betreft: Inzameling oud papier en de doorontwikkeling.

Wij weten dat er een bijpraatmoment met de raad m.b.t. de inzameling van afval/oud papier in juni staat gepland, deze vragen staan daar los van.
Met het scheiden van oud papier zijn veel van onze inwoners al jaren druk bezig. Het verzamelde papier wordt ingezameld in zeecontainers of het wordt eens in de zoveel weken in kartonnen dozen aan de weg gezet. Het papier wordt ingezameld door vrijwilligers van maatschappelijke organisaties die daarvoor een financiƫle vergoeding krijgen en daar mooie dingen voor kunnen doen in hun wijk, dorp, kerk, school, vereniging enz. Daarnaast helpt het ons als gemeente om aan de landelijke doelstellingen te voldoen zoals die zijn afgesproken in het VANG Huishoudelijk afvalprogramma.
VANG staat voor Van Afval Naar Grondstoffen.

Nadelen van het huidige systeem:
Bij slecht weer waait het papier over straat.
Het gewicht van de dozen varieert enorm.. Dat kan voor lichamelijke klachten zorgen.
Het neemt veel ruimte in beslag in garage of berging.

Wij hebben de volgende vragen:

Er ligt een toezegging van het college dat er dit jaar containers beschikbaar worden gesteld aan inwoners om hun papier in op te slaan. Wanneer wordt deze toezegging nagekomen?
Waarom is dat nog niet in gang gezet?
Is het college het met ons eens dat de inzameling via containers voor betere scheiding van papier zal zorgen?
Is het dan nog steeds mogelijk om vrijwilligers de inzameling te laten doen of hierin te participeren zodat de vergoeding naar de vrijwillige organisaties gaat?
Zijn er plannen om de garantieprijs van de gemeente voor oud papier af te schaffen/te wijzigen?

Adrie Vos
Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
Adrie.vos@hoogeveen.nl
Tel:0623092771

error: Sorry..