Jan Steenbergen keert terug in de fractie van Gemeentebelangen

Op 12 september 2019 zal Jan Steenbergen terugkeren in de politiek. Hij zal een vrijgekomen plek in de fractie van Gemeentebelangen gaan innemen. Dit na het voorgenomen vertrek van Jacob van der Heide uit de fractie. Het bestuur van Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de kennis en ervaring die Jan Steenbergen in 21 jaar heeft opgebouwd daarmee behouden blijft voor de partij.

Jan Steenbergen zegt hierover het volgende:

“Ik heb in de afgelopen periode gesprekken met alle fractieleden gevoerd. Vooral om te kijken of er een basis aanwezig is om in de fractie terug te keren. Deze gesprekken hebben positief uitgepakt. In de fractievergadering van 22 augustus is mijn voorgenomen terugkeer dan ook bekrachtigd. Wel hebben we in de fractie een duidelijkeafspraak gemaakt. Mijn rol zal op de achtergrond zijn met als belangrijkste taak het coachen, adviseren en begeleiden van de fractieleden. Ik ben er blij mee dat ik op deze wijze mijn bijdrage weer kan leveren”.

Fractievoorzitter Jacob van der Heide over deze stap:

“Er is veel gebeurd de afgelopen tijd, dat weten we allemaal. Ik was dan ook wel verrast met het feit dat Jan aangaf de opengevallen plek in de fractie te willen innemen. Jan heeft met alle fractieleden gesprekken gevoerd. In het fractieoverleg van 22 augustus is de rol die Jan gaat vervullen vastgelegd. Ik kan alleen maar concluderen dat dit de fractie ten goede zal komen en ik verwacht straks ook in mijn rol als wethouder een goede relatie en werkverhouding. Ik zeg dan ook namens de fractie en bestuur, welkom Jan”.
Ook zal tijdens de Raadsvergadering op 12 september onze nieuwe fractievoorzitster worden geintroduceerd: Ina Prins

Voor vragen en/of informatie kan contact worden opgenomen met

Jacob van der Heide, 06 37603795 ( fractie vz)

error: Sorry..