Jan Steenbergen trekt zich terug als kandidaat voor de gemeenteraad.

Hoogeveen. Op de Algemene Ledenvergadering van de politieke partij Gemeentebelangen Hoogeveen e.o., die dinsdagavond 31 augustus in dorpshuis ’t Overschotje te Fluitenberg werd gehouden, maakte Jan Steenbergen bekend voor de komende verkiezingen in maart 2022 niet beschikbaar te zijn.

“Het is met pijn in het hart dat ik tot dit besluit ben gekomen maar ik denk dat het voor de partij die ik 24 jaar met veel inzet heb gediend, beter is om met dit standpunt nu reeds naar buiten te komen. Tot de verkiezingen blijf ik de partij trouw en zal met eenzelfde inzet als in het verleden mij van mijn taken als raadslid blijven kwijten. Daarnaast ben en blijf ik op de achtergrond beschikbaar om, als de fractie of bestuur van mijn kennis er ervaring gebruik willen maken, die te delen”, aldus Steenbergen.

Voorzitter Jacob Melissen bedankte Steenbergen uitvoerig voor zijn inzet en memoreerde dat Steenbergen als lijsttrekker, de partij naar een eclatante overwinning voerde. Daardoor werd Gemeentebelangen de grootste partij in de gemeenteraad van Hoogeveen. Melissen zei ook dat het zeer werd gewaardeerd dat Steenbergen op allerlei terreinen beschikbaar blijft om Gemeentebelangen Hoogeveen te ondersteunen.

De ruim 40 leden die de ALV bezochten beloonden Steenbergen met een warm applaus. Daarnaast werd afscheid genomen van twee bestuursleden Menno van Rij en Jaap Fidom. Alhoewel er door bestuur en fractie eerder afscheid was genomen van de oud-wethouders Erwin Slomp en Jacob van der Heide werd dat nu in de eerste ALV die na hun aftreden werd gehouden, nu ook in aanwezigheid van de leden gedaan. Het bestuur van Gemeentebelangen Hoogeveen is tijdens de Covid-19 pandemie versterkt zonder dat dit ter goedkeuring aan de leden was voorgelegd. Alle drie nieuwe bestuursleden, Jenny Bremer (Hollandscheveld) Ina Doorten (Hoogeveen) en Klaas van der Laan werden unaniem verkozen.

De voorbereidingen op de gemeenteraad verkiezingen op 16 maart 2022 zijn nu reeds in volle gang. Op 2 oktober zal letterlijk en figuurlijk worden afgetrapt richting deze verkiezingen waarbij het gezamenlijke uitgangspunt is de grootste politieke partij in Hoogeveen te blijven.

error: Sorry..