Hoogeveen – Vier ambtenaren van Gemeente Hoogeveen hebben zich dinsdag 12 april tijdens een JOIN-bijeenkomst laten informeren door jongeren uit de gemeente.

De ambtenaren zijn allemaal (soms zijdelings) betrokken bij het Hoogeveense jeugdbeleid en kwamen de jongeren naar hun mening en ervaringen vragen. De avond leverde interessante nieuwe inzichten op.

De gemeente had zich zelf bij JOIN uitgenodigd voor een gesprek. De uitnodiging was een gevolg van een toezegging van wethouder Bargeman eerder dit jaar. Op 20 januari werd door de Gemeenteraad een visiedocument over het totale jeugdbeleid in de gemeente goedgekeurd. Voorafgaand aan de goedkeuring beloofde de wethouder de Hoogeveense jeugd beter te betrekken bij de uitwerking van het jeugdbeleid omdat oa JOIN had aangegeven dat er bij het schrijven van het document te weinig naar de jeugd zelf was geluisterd.

JOIN had voor het gesprek twee uur ingepland, maar dat bleek eigenlijk veel te kort. In sneltreinvaart en met veel enthousiasme werd er gesproken over tal van onderwerpen zoals veiligheid in het uitgaansleven, het SWW-jongerenwerk, horeca- en gebiedsverboden, keten, buurthuizen, JOPs, alcohol en drugs. Aan tafel zaten, behalve de vier ambtenaren, scholieren van havo, vwo, mbo en hbo. De avond was, volgens alle betrokkenen, een groot succes. Peter Koekoek (JOIN) twitterde na afloop: ‘Geweldige JOIN-avond gehad: Enthousiaste jongeren. Geïnteresseerde ambtenaren en beleidsterreinen waarover je nooit uitgepraat raakt’. Laurens Verkade, één van de aanwezige jongeren deed ook verslag via twitter: ‘Weer terug van avondje #JOIN, was leuk, even goed onze mening kunnen verkondigen over het uit te voeren Hoogeveense jeugdbeleid’. De ambtenaren gaven aan veel nieuwe dingen gehoord te hebben.

Eén van de opvallendste conclusies van de avond was waarschijnlijk wel dat het Hoogeveense uitgaansleven slecht bekend staat. ‘Als ik aan kennissen in Zwolle vertel dat ik in Hoogeveen ga stappen, zeggen ze dat ze daar niet heen willen omdat daar altijd geknokt wordt’, aldus één van de aanwezige jongeren. ‘Zo staat Hoogeveen wel een beetje bekend,’ moeten de anderen toegeven. Verder was het vooral interessant om te horen welke visie jongeren op keten hebben in vergelijking met de officiële uitgaans- gelegenheden. Verder viel op dat de jongeren bijna unaniem aangaven dat ouders meer betrokken moesten worden bij jeugdbeleid, dat JOPs weggegooid geld zijn, dat alcohol- en drugsvoorlichting shockerender mag en dat de nieuwe straatcoach nu al een positief imago heeft in Hoogeveen.

Rond de zomer zal de gemeente met een aantal concrete plannen komen op het gebied van jeugdbeleid, waarin oa de opgedane kennis uit het gesprek van 12 april zal worden meegenomen. Een uitgebreid verslag van het gesprek is te lezen op joinhoogeveen

 

error: Sorry..