Massale belangstelling bijeenkomst behoud d’Olde Bieb
Jan Steenbergen in de Olde Bieb. Foto: Krant van Hoogeveen

HOOGEVEEN – Wethouder Jan Steenbergen heeft in d’ Olde Bieb in een informatieve bijeenkomst uitgelegd wat er in de toekomst met het gebouw gaat gebeuren.
(uit: de krant van Hoogeveen. Bron: http://www.krantvanhoogeveen.nl/nieuws/50990/massale-belangstelling-bijeenkomst-behoud-dolde-bieb/)

De wethouder was zichtbaar onder de indruk dat zoveel wijkbewoners aanwezig waren. Hij was verrast door de vele activiteiten die in het gebouw plaats vinden. Door veel wijkbewoners werd aan de wethouder gevraagd hoe de gemeente Hoogeveen omgaat met het stimuleren van de sociale contacten in de wijk Wolfsbos. ‘Omzien en geven om elkaar en daardoor zichtbaar blijven. Dat is wat er gebeurt in d’Olde Bieb, sociale en maatschappelijke participatie.’ Deze krachtige termen werden door een wijkbewoner in een prachtige inspirerende speech aan de wethouder voorgelezen.

Zij ging in op de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Karel Loohuis. Iedereen die Hoogeveen een warm hart toedraagt, zich betrokken voelt bij onze samenleving, iets wil veranderen in uw buurt, bedrijf of omgeving, en vindt dat Hoogeveen kansen moet grijpen (economisch, cultureel, op hetgebied van zorg, sport en onderwijs), moet dat doen.

Zoeken naar verbinding om mensen bij elkaar te brengen. Het mee laten doen van betrokken inwoners bij zaken die hen raken en interesseren. Een symbolische verrekijker met een doos vol protestbrieven werd aan de wethouder aangereikt met een vriendelijk verzoek om dit te overhandigen aan burgemeester en wethouders.

De oprichting van een adviesgroep, die advies uitbrengt aan de gemeente, waarbij de wethouder aangeeft mee te willen luisteren, was een de belangrijkste resultaten van deze bijeenkomst.

error: Sorry..