Tijdens mijn dagelijkse werk als Coördinator binnen de Palliatieve en Terminale zorg kom ik vaak mensen tegen met ondragelijke pijnen. Sommigen van hen hebben niet voldoende aan de reguliere medicatie en zoeken hun toevlucht in de Medicinale Wietolie (Mediwiet).

Al jaren verdiep ik me hierin, wat is het, hoe werkt het, wat zit erin, waar kan je het verkrijgen etc. Ik kwam erachter dat veel mensen de wanhoop nabij zijn en maar gaan zoeken op het internet. Uiteindelijk betalen ze dan de hoofdprijs bij de zgn. Cowboys die snel geld willen verdienen.

Als er iets is waar ik niet tegen kan, dan is het misbruik maken van zieken en zwakkeren. Gaandeweg kwam ik erachter dat er ook mensen zijn met een groot sociaal hart, die zelfs voor hen die het nodig hebben het ook gratis verstrekken. Dat maakte dat ik me wilde inzetten om dit voor eenieder bereikbaar te maken. Maar…Mediwiet is ILLEGAAL. Het is slechts op recept bij 3 apotheken (niet in het Noorden) te verkrijgen of via de illegale weg.

Bovenstaande maakte dat ik dit onderwerp bespreekbaar maakte binnen de fractie van Gemeentebelangen en aangaf hier graag aandacht voor te willen vragen. Daarom heb ik (namens de fractie) in april samen met 6 andere partijen (uitgezonderd CU en CDA) een verzoek ingediend om dit onderwerp op de agenda te krijgen bij een informerende ronde. Via het Presidium is dat verzoek ingediend. Ik moet eerlijk zeggen dat het de eerste keer was dat een partij het college vroeg om informatie te geven over een onderwerp. Wethouder Erwin Slomp gaf aan dat hij het een goed onderwerp vond maar gezien alle lopende dossiers het voorlopig niet op de agenda kon. Uiteindelijk is het 14 November op de raadsagenda geagendeerd.

In samenwerking met wethouder Erwin Slomp, ambtenaar Arie de Jong en ondergetekende is er kennis gedeeld en een mooi programma opgezet.

Een week voor de raadsavond werd ik gebeld door Harald Buit (DvhN) die graag een interview hierover met mij wilde. Ons doel was aandacht vragen voor dit onderwerp dus dit was mooi. Na dit interview zijn er 3 artikelen verschenen in DvhN en 1 in de Hoogeveensche Courant. Bovendien is mij gevraagd om bij radio Hoogeveen hierover te vertellen

Missie van Gemeentebelangen Hoogeveen geslaagd – aandacht voor dit onderwerp!

14 November heeft Erwin Slomp de eerste algemene uitleg gegeven. Daarna kwam Rinus Beintema van Suver Nuver vertellen over Mediwiet, de regels, de bereikbaarheid, betaalbaarheid en de kwaliteit. Daarna kwam Gerlof de Leeuw als ervaringsdeskundige vertellen wat het gebruik van mediwiet met zijn kwaliteit van leven heeft gedaan. Als laatste heeft Jan van Loenen – directeur van Zorgbelang Drenthe – zijn mening gegeven over het gebruik, ervaringen, de kwaliteit en bevindingen rondom Mediwiet. Al met al was het een gevarieerd programma met info vanaf diverse kanten. We hebben hier veel goede reacties op gehad.

Ons doel was aandacht voor het onderwerp, dat is ons gelukt! Ik ben blij met de vele positieve reacties die we gehad hebben. We nemen nu de informatie mee.

Ik kan u wel vertellen…. het onderwerp is voor ons nog niet klaar, u gaat hier in de toekomst nog meer over horen, we houden u op de hoogte.

Ina Prins

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Hoogeveen

error: Sorry..