MFC Nieuwlande

Oproep aan college van B&W van Hoogeveen.

Geacht college,

Gemeentebelangen heeft nog eens nagedacht over de inhoud van de raadsavond van donderdag 26 november. En dan met name over het blok informeren waar het ging om het MFC in Nieuwlande.

Op basis van onze conclusies daaruit willen wij het volgende dringende verzoek aan het college richten.

College kom aub met een nieuw raadsvoorstel waarbij tegemoet gekomen wordt aan datgene wat de insprekers en diverse raadsfracties geopperd hebben.

Het MFC hoort in het Centrum van Nieuwlande op de plek van het huidige Dorpshuis,”Het Dwarsgat”.

Wij verzoeken uw college om daarbij ook de diverse mogelijkheden mee te nemen die zijn aangedragen.
Wij denken daarbij aan subsidies(waarom moeten die naar de gemeente gaan?) aanbestedings voordeel, normprijzen zijn niet bepalend, de uitkomst van de openbare aanbesteding is bepalend(waarom moet voordeel naar gemeente gaan?) zelfwerkzaamheid(er is vast een streef bedrag met Nieuwlande af te spreken) de verkeersaanpassingen uit ander budget halen(deze horen niet bij MFC)maar zouden bv uit Duurzaam Veilig of ander verkeersbudget gehaald moeten worden, de voorbereidingskosten toch buiten het budget laten(er is 7 jaar aan gewerkt en de lange periode van voorbereiding hoeft niet op bordje van Nieuwlande gelegd te worden.)
Dat zijn zo enkele suggesties op basis waarvan uw college in onze ogen voldoende mogelijkheden heeft om het raadsvoorstel zo aan te passen dat men voldoet aan ieders wensen en we kunnen spreken van een goed, nee zelfs een zeer goed raadsvoorstel(vrij vertaald naar Herman Lip).
Ook moet het college mee wegen dat de geschapen verwachtingen(om niet te spreken van toezeggingen) recht doen aan een voorstel waarbij het MFC op de door het dorp gewenste centrum locatie komt.
Wij hopen dat het college voor 10 december tot inkeer komt en in samenwerking met alle partijen tot een zeer goed raadsvoorstel komt.
Daarnaast wil Gemeentebelangen graag een overzicht waar uit blijkt waar de 5.2 miljoen uit is opgebouwd.

Vol verwachting klopt ons hart, maar vooral het hart van Nieuwlande, hoe uw college op de oproep van Gemeentebelangen zal reageren

Met vriendelijke groet,
Jan Steenbergen
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

 

 

error: Sorry..