Elim 10 Oktober 2011.

Betreft: beveiliging website Hoogeveen.

Geacht College,

De laatste weken is er veel te doen over het beveiligen van websites.
Afgelopen weekend bleek dat bij meerdere gemeenten problemen waren met de beveiliging vooral vanwege verouderde software.
Daarom was het mogelijk om privé gegevens van burgers in te zien of te verwijderen/aan te passen, waarbij zeer gevoelige informatie op straat kan komen, waar het niet thuis hoort.
Onze fractie maakt zich hier ernstig zorgen over.
Onze gemeente behoort tot op heden nog niet tot de gedupeerden voor zover wij weten, wij wensen dat ook te voorkomen, en komen dan ook tot de volgende vragen,

mogen wij er vanuit gaan dat onze gemeentelijke site tot op heden veilig is?
draait onze site op verouderde of recentelijk nieuwe software?
Is de beveiliging in eigen beheer of bij derden ( bedrijven)?
Kunt u garanderen dat onze site veilig is en blijft?
zijn er toch aanpassingen nodig? Zo ja welke, en zijn dan de veiligheidsnormen wel te garanderen?

Wij wachten met belangstelling op uw beantwoording, namens Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.,

Voor deze, Raadslid Be Okken.

error: Sorry..