Mondelinge vragen Raad 22 januari 2009.

Van: Gemeentebelangen Hoogeveen.
Bron: Ministerie van VROM.
Data: 08-01-2009.

Betreft: Instorten gevel flatgebouw bekent risico.

Mondelinge vragen Raad 22 januari 2009.

Van: Gemeentebelangen Hoogeveen.
Bron: Ministerie van VROM.
Data: 08-01-2009.

Betreft: Instorten gevel flatgebouw bekent risico.

 

Ter informatie:

De instorting op 2 januari 2009 van een deel van de gevel van een flatgebouw in den Haag had volgens die gemeente te maken met een combinatie van gecorrodeerde spouwankers en betonrot.

De VROM- inspectie heeft eind 2007 alle gemeenten in ons land al gewezen op dit risico.
Voornamelijk bij naoorlogse flats met kopgevels van doorgaand metselwerk die tot en met de jaren zeventig werden gebouwd kunnen de spouwankers door corrosie aangetast zijn.

Ook zijn in die periode andere bouwfouten gemaakt, zoals een te klein aantal spouwankers en slechte specie. Nu deze gebouwen enkele tientallen jaren oud zijn, komen de gebreken aan het
Licht en dat kan leiden tot bezwijking door bijvoorbeeld harde wind.

De VROM-Inspectie heeft de gemeenten geadviseerd om dit soort gevels te inventariseren en de eigenaren te verzoeken onderzoek te doen naar de veiligheid.
Uit de door de Gemeente Den Haag uitgevoerde inventarisatie bleek dat daar circa 500 gebouwen met twijfelachtige gevels zijn.

Onze fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1: Is uw college bekend met de bedoelde brief van VROM van eind 2007?

2: Welke actie heeft u ondernomen richting de eigenaren van de gebouwen?

3: Wat heeft de inventarisering opgeleverd voor Hoogeveen ( aantal gebouwen)?

5: Zijn er door de eigenaren veiligheidsonderzoeken uitgevoerd en wat zijn de uitkomsten?

6: zijn er inmiddels preventie maatregelen genomen door de eigenaren?

Graag uw reactie,

Namens Gemeentebelangen Hoogeveen, raadslid Be Okken.

 

error: Sorry..