Mondelinge vragen – Jeugdzorg gelden

Geacht college,

In het Dagblad van het Noorden van maandag 19 november j.l. staat op de voorpagina een artikel genaamd: Geld jeugdzorg zoek in zwart gat.

In dit artikel staat beschreven dat gemeenten tientallen miljoenen euro’s te veel uitgeven aan jeugdzorg. Echter de instellingen die in Groningen en Drenthe die jeugdzorg uitvoeren, zien hun kosten helemaal niet stijgen, eerder dalen. Er wordt gesuggereerd dat een deel van dit geld naar extra ambtenaren gaat bij gemeenten, sociale wijkteams en via aanneem-constructies naar kleine jeugdzorg bedrijfjes.

In Drenthe geven: Yorneo, Accare, Ambiq, Cosis en GGZ Drenthe, samen goed voor 55% van de kosten, hetzelfde aan: hun deel van de kosten en hun budget stijgen niet.

 Gezien de taakstelling die er toch al ligt binnen het sociaal domein, is dit voor Gemeentebelangen Hoogeveen een rede tot het stellen van de volgende vragen:

 1. Heeft het college kennisgenomen van dit artikel in het Dagblad van het Noorden?

 2. Herkent het college zich in wat er in dit artikel geschetst wordt?

3. Heeft het college van Hoogeveen onderzocht of dit voor de kosten van de jeugdzorg in Hoogeveen ook geldt?

4. Zo ja, wat zijn hiervan dan de bevindingen, om hoeveel stijging aan kosten gaat het in Hoogeveen?

5. Zo nee, is het college voornemens hier nog onderzoek naar te laten doen?

Wij horen graag uw reactie op bovenstaande vragen.

Met vriendelijke groet, 

Ina Prins-Vosmeijer
Raadslid Gemeentebelangen Hoogeveen

error: Sorry..