Geacht College,

Vrijdag 18 maart j.l. stonden, waren er in het nieuws artikelen over de jeugdzorg.

De aanleiding is de overgang van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten.

Door deze overgang ontstaan er lange wachtlijsten.

Als raad worden wij regelmatig op de hoogte gehouden van wat er zich ontwikkeld in de zorg.

Zo is ons verteld dat overdracht van dossiers vertraging opliep, oploopt.

Als Gemeente belangen denken wij, dat dit niet het enige is waardoor de wachtlijsten ontstaan.

Gemeente belangen wil de volgende vragen aan u voorleggen.

1. Is het bekend dat de wachtlijsten oplopen?

2. Zo ja, speelt dit ook in Hoogeveen?

3. Wat wordt er aangedaan deze oplopende wachtlijsten te voorkomen?

 4. Ontstaan hierdoor ook schrijnende gevallen?

Jan Stoefzand.

Raadslid Gemeente belangen.

error: Sorry..