Mondelinge vragen: kleine vliegvelden

Mondelinge vragen voor Raadsavond donderdag 25 jan 2018.

Geacht college,

Op woensdag 17 jan. j.l stond er in het Dagblad van het Noorden een artikel over kleine vliegvelden.

De kop van het artikel, controle op kleine airstrips is niet in orde, is voorzichtig uitgedrukt en enigszins verontrustend.

Na het lezen van het artikel en ook de reactie van de havenmeester, stellen ons niet geheel gerust. Er landen verschillende aantallen vliegtuigjes op de dagen. En er is geen enkele indicatie of er ook wat mis kan zijn. Of het nu om mensen smokkel of om andere ongure praktijken kan gaan is niet bekend want er is geen controle.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

  1.  Is het college het met ons eens dat er op het Hoogeveense vliegveld een vrijblijvendheid heerst?
  2. Zo ja, wat denkt het college voor actie te ondernemen om risico te voorkomen?
  3. Gegevens over passagiers binnen de Schengen gebied is vrijwillig, het gaat om kleine aantallen, maar toch. Gemeente belangen zou er voor willen pleiten hier wel een registratie op na te houden, bent u dat met ons eens?
  4. Ook mag er duidelijkheid zijn over wat voor goederen er vervoerd worden.
    Ook hier geen grote hoeveelheden maar waar het om gaat kan makkelijk in een koffer gedragen worden
  5. Landen er ook vliegtuigjes van buiten de Schengen landen?

Fractie Gemeentebelangen,
Raadslid Jan Stoefzand

error: Sorry..