Mondelinge vragen raadsavond 1 oktober 2015

Gemeentebelangen Hoogeveen
Bé Okken (Jan Knol)

Naar aanleiding van het faillissement van Hotel Hoogeveen op dinsdag 22 september, heeft Gemeentebelangen de volgende vragen:

1. Is er sprake van een achterstand in de verschuldigde pachtgelden van Hotel Hoogeveen aan de gemeente? Zo, ja van welk bedrag is dan sprake?

2. In het verleden is sprake geweest van een achtergestelde lening, in hoeverre is dit nu nog van toepassing? En, zo ja, om wat voor bedrag gaat het hierbij?

3. Is in het erfpachtcontract geregeld dat bij faillissement van Hotel Hoogeveen de eigenaar van de grond eveneens eigenaar wordt van de opstallen?

4. Is het college bereid om zich met alle tot haar beschikking staande middelen in te spannen voor het behoud van werkgelegenheid voor de 26 werknemers?

error: Sorry..