Betreft: Mondelinge vragen Raadsavond 12 December.

Inzake: Asbest betonleidingen.

Geacht College,

Eind November en begin December is Drenthe en onze gemeente getroffen door twee actuele stormen.

Als gevolg daarvan kwam de WMD in het nieuws m.b.t. de slechte staat van het waterleiding netwerk in onze provincie.( zie uitzending RTV Drenthe van 18 nov.jl ) in voornoemde uitzending sprak directeur Karst Hoogsteen van slechte en verouderde asbest beton leidingen en netwerken in Drenthe uit de jaren 1950/1960, en bovendien waren deze asbest beton leidingen veelal aangelegd met 2e hands materiaal en van slechte kwaliteit, aldus Dhr Hoogsteen.

Onze fractie maakt zich zorgen over deze uitspraken van Dhr.Hoogstraten aangaande de asbest beton leidingen, wij komen dan ook tot de volgende vragen,

1. Is bij uw college bekent of er dergelijke asbest betonleidingen liggen binnen onze gemeente?

2. Is dat het geval, over hoeveel lengte aan asbest betonleidingen spreken we dan?

3. Kunnen de asbest beton leidingen gevolgen hebben voor de kwaliteit van ons drinkwater ?

4. Wat zijn de eventuele gevaren voor de volksgezondheid ?

Graag uw reactie,
Raadslid Be Okken.

error: Sorry..