Mondelinge vragen veiligheid W.C. De Weide

Hoogeveen – Maandag kwam naar buiten dat er in Winkelcentrum de Weide in ieder geval tot 14 januari 2019 extra beveiliging zal zijn. Dit om ondernemers en winkelend publiek een gevoel te geven van veiligheid. Bovendien om ook de ernstige overlast een halt toe te roepen

Gemeente Belangen heeft hier vragen over aan college van B en W. gesteld , welke in de raad worden gesteld a.s. donderdag 20 december. Hierbij de vragen:

Betreft: mondelinge vragen raad 20 december 2018.

Geacht college van B en W.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: Tijdens een bezoek aan het winkelcentrum in de Weide, door een van onze raadsleden, viel het op dat er bewakers van Jens Security rondliepen.

Helaas krijgen we als Gemeentebelangen geluiden dat sommige klanten maar ook winkeliers zich niet op hun gemak voelen. Men ervaart duidelijk ernstige overlast. Met name als bepaalde groeperingen zich in het winkelcentrum bevinden. Dit lezen we ook terug op social media.

Bij navraag geven de ondernemers aan trots te zijn op hun winkelcentrum en dat ze graag willen dat iedereen zich hier prettig voelt. Er wordt aangegeven dat de overlast wordt veroorzaakt door bewoners vanuit het asielzoekerscentrum. De klachten bestaan voornamelijk uit: bedreigingen, intimidatie, diefstal en dealen van drugs.

Uit gesprekken met direct betrokkenen blijkt dat, zowel het COA (centraal opvang asielzoekers), als ook de politie niets lijkt te ondernemen om deze overlast te stoppen. Nu blijkt dat vanaf maandag 10 december jl. er sprake is van permanente bewaking bij en in het winkelcentrum. Er wordt aangegeven dat dit voorlopig tot en met 14 januari 2019 zal duren.

Voor Gemeentebelangen is veilig leven, wonen en werken van essentieel belang.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het voltallige College op de hoogte van bovenstaande problematiek?

2. Welke groep asielzoekers veroorzaakt hier de overlast?

3. Wat wordt er gedaan om deze overlast te beperken?

4. Wat is de rol van het COA in deze en welke verantwoordelijkheid nemen zij hierin?

5. Voor wie zijn de kosten van de extra ingehuurde beveiliging?

6. Wat als de overlast aanhoudt en de genomen maatregelen onvoldoende effect blijken te hebben?

7. Is het mogelijk om de personen, die voor overlast zorgen of strafbare feiten plegen, over te plaatsen naar een andere locatie? Zo ja, gaat u dat dan ook in werking stellen ?

8. Waarom is de raad over bovenstaande niet geïnformeerd ?

error: Sorry..