Motie ingebracht door GB
GEMEENTE HOOGEVEEN
Gemeenteraad

Motie
Datum : 14 februari 2013
Fracties : Gemeentebelangen, CDA, PvdA, VVD,CU, SP, D66, GL, Transaparant Hoogeveen
Onderwerp : Dreigende
sluiting penitentiaire inrichting De Grittenborgh
De raad van de gemeente Hoogeveen, in
vergadering bijeen
Heeft kennisgenomen van:
– de in de media aangekondigde plannen
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om ruim een derde van alle
gevangenissen in Nederland te sluiten;
– het voornemen te komen tot grote
complexen met een capaciteit van meer dan 1000 gedetineerden;
Overweegt het volgende
– Deze ingrijpende plannen leiden tot de
sluiting van de gevangenis in Hoogeveen.
– Dit voorgenomen besluit heeft
rampzalige gevolgen voor de werkgelegenheid in de gemeente Hoogeveen en
omliggende gemeenten
– Hoogeveen hoort met ruim 13%
werkloosheid al bij de top van Nederland.
-Met het vertrek van De Grittenborgh vertrekt
de derde en laatste rijksdienst uit Hoogeveen.
– Er gaat een enorm stuk indirecte
werkgelegenheid verloren.
– Een betrekkelijk nieuw gebouw, dat
met kleine aanpassingen aan alle eisen van deze tijd voldoet, verdwijnt.
– Ook de nazorg, die door de Grittenborgh
aan alle in Drenthe verblijvende gedetineerden wordt verleend, zal verdwijnen.
-De unieke ligging ,vlak bij station en
A 28 , maakt de Grittenborgh tot een ideale locatie voor een gevangenis.
Spreekt als zijn mening uit
De Grittenborgh moet als penitentiare
inrichting behouden blijven.
Roept het college op deze motie naar
het Kabinet en de Tweede Kamer te sturen en verder al het mogelijke te doen om
de De Grittenborgh open te houden.
Verzoekt het college deze motie naar alle Drentse gemeenten
te sturen met het verzoek deze te steunen en dat kenbaar te maken bij Kabinet
en Tweede Kamer.
En gaat over tot
de orde van de dag
Gemeentebelangen, Jan
Steenbergen
CDA,
Henk Reinders
PvdA,
Hendrikus Loof
VVD,
Arend Steenbergen
CU,
Gert Vos
SP,
Bianca Behr
D66,
Cees Slottje
GL,
Gerard Fidom
Transparant HGV,
Henri Borgman
error: Sorry..