Multi functioneel Centrum in Nieuwlande?
Droom of werkelijkheid???????????

Eigenlijk vanaf de herindeling van de gemeenten, in 1998, is de gemeente in Nieuwlande al bezig om daar het voorzieningen niveau op een hoger plan te brengen.Dat resulteerde in 2003 in een enquête in het hele dorp Nieuwlande.Huis aan huis zijn de inwoners van Nieuwlande bezocht.83% van alle huishoudens in Nieuwlande heeft de enquête ingevuld.Deze enquête is volledig uitgevoerd door inwoners van Nieuwlande op vrijwillige basis.De gemeente(het college) ondersteunde deze activiteiten volledig.Op deze manier werden dus ook verwachtingen gewekt.
Als belangrijkste punt, kwam uit de enquête naar voren, dat men een MFC wilde. En wel op de plaats van het huidige dorpshuis(Het Dwarsgat) in het centrum van het dorp.
Duidelijk was dat voor 5,2 miljoen euro het MFC (met dorpshuis, beide scholen, peuterspeelzaal en diverse andere voorzieningen)gebouwd zou kunnen worden.
Alles was rond en de aanbesteding zou gaan plaats vinden. Toen kwam, als donderslag bij heldere hemel, het bericht van het college van B & W dat het MFC plotseling TWEE MILJOEN EURO meer moest gaan kosten.De reden is bijna lachwekkend.De projectontwikkelaar die het project zou realiseren was tot de conclusie gekomen dat het niet kon voor 5,2 miljoen euro.Hoe is dat toch mogelijk?We hebben op het gemeentehuis toch genoeg deskundigheid om de haalbaarheid van een dergelijk project door te rekenen.?Wij denken dat die deskundigheid er is maar men nooit de projectontwikkelaar heeft nagerekend. Wij vinden dit een enorme blunder van dit college.
Het college besloot daarom al het voorwerk van het dorp, vele jaren onderzoek en voorbereiding van vrijwilligers in het dorp, in de prullenbak te gooien en een eigen haalbaarheidsonderzoek te starten.Op deze manier werd het dorp dus volledig buitenspel gezet(Nieuwlande won met de manier van betrekken van de inwoners van het dorp in 2004 zelfs een internationale prijs) en ging de gemeente weer bepalen!!!Smederijen en andere middelen om de inwoners te betrekken ten spijt.Het motto van dit college Samen maakt Sterker is hier zeker niet van toepassing.Onze inwoners serieus nemen is schijnbaar niet meer belangrijk.Ook in Tiendeveen is iets dergelijks al gebeurd. Is dit college gevangen in haar eigen web?Het lijkt er heel veel op. Ondanks protesten vanuit Nieuwlande zette het college door.
Conclusie van het haalbaarheidsonderzoek was dat er niet op de huidige locatie van het dorpshuis gebouwd kon worden. Was te duur.Twee andere locaties waren in beeld. Één in het centrum naast de speeltuin,waardoor de speeltuin opgeofferd zou moeten worden en één aan de rand van het dorp. Beide locaties zijn door het dorp niet gewenst.Begin vorige week kwam het college met de mededeling dat de locatie buiten het dorp, de Boerdijk, de enige locatie was waar een MFC gebouwd mag worden. Als het dorp daar niet mee akkoord gaat zal er geen MFC komen.Het is dus buigen of barsten voor Nieuwlande!We zijn weer terug bij af.
Zes jaar intensief overleg is totaal voor niets geweest en dit college probeert op deze manier ook nog € 700.000, – te verdienen. Over de rug van Nieuwlande.De locatie Boerdijk is zoveel goedkoper dan in het Centrum. Als er geen beloften, toezeggingen, afspraken enz met Nieuwlande waren gemaakt zouden wij ook zeggen: het is crisis, we kiezen voor de goedkoopste oplossing. Er zijn echter zoveel dingen toegezegd dat dit college niet anders kan dan een MFC in het Centrum van Nieuwlande, op de plek van het Dwarsgat, te realiseren.
Afspraak = Afspraak. College toon lef en kom met een voorstel naar de gemeenteraad wat voldoet aan de toezeggingen aan het dorp Nieuwlande.
Jan Steenbergen
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
www.gemeentebelangenhoogeveen.nl


error: Sorry..