Datum: 26 november 2008.
Onderwerp: schriftelijke vragen de ombouw N48/oversteek Oosterveld.Datum: 26 november 2008.

Onderwerp: schriftelijke vragen de ombouw N48/oversteek Oosterveld

1. is het college op de hoogte van de lopende ontwikkelingen:
– het college is op de hoogte dat Rijkswaterstaat de N48 wil ombouwen naar een volwaardige autoweg (max. snelheid 100 km/u);
– de uitvoering van de autoweg N48 is gelijk aan bijvoorbeeld de provinciale weg N381 (Emmen-Drachten), met een groene middenstreep en brede rijstroken, totale breedte wordt 9,80 m;
– uitgangspunt is altijd geweest dat als de N48 een volwaardige autoweg wordt, de huidige, gelijkvloerse oversteken gesaneerd worden of ongelijkvloers worden uitgevoerd, dus middels een tunnel of viaduct;
– voor wat betreft de oversteek bij Oosterveld is het uitgangspunt dat deze blijft gehandhaafd, onder andere in verband met het recht van overweg;
– ook de gemeente De Wolden hanteert het uitgangspunt dat hier een tunnel moet komen;
– de tunnel moet geschikt zijn voor landbouwverkeer, over vrijliggende fietspaden is nog niet gesproken, dit kan meegenomen worden bij de uitwerking van  het ontwerp van de tunnel;
– uitgangspunt is dat de kosten voor het saneren of aanpassen van de overwegen geheel voor rekening van Rijkswaterstaat komt;
– aangezien de N48 voor het grootste gedeelte in de gemeente De Wolden ligt, is de ombouw naar een volwaardige autoweg in eerste instantie een zaak van de gemeente De Wolden en Rijkswaterstaat. Aangezien de N48 ook van groot belang is voor de bereikbaarheid van Hoogeveen spannen we ons in om samen met de gemeente De Wolden en Rijkswaterstaat constructief mee te denken en te helpen een en ander te realiseren.

2. deelt het college de vijf aandachtspunten van gemeentebelangen:
– ja , zie bovenstaande bij vraag 1.

3. in welk stadium is de planvorming:
De planvorming voor wat betreft de ombouw van de N48 naar een volwaardige autoweg max. snelheid 100 km/u) is:
– procedure voorontwerpbestemmingsplan gereed;
– zienswijzen worden verwerkt;
– bestemmingsplanprocedure omstreeks maart 2009;
– realisatie eind 2009;
– gereed eind 2010.

De uitwerking van wat er moet gebeuren met de overwegen is nog in onderzoek bij Rijkswaterstaat.

 

 

error: Sorry..