Retentiegebied Nieuwlande
Natuurgebied Steigerwijk Nieuwlande

Geacht college,

Vorige week ontvingen we een mail van een vrijwilligster van de Zoogdierenwerkgroep Hardenberg, die ons meldde dat er in het Retentiegebied (wateropvang) aan de Steigerwijk in Nieuwlande (gem.Hoogeveen) een otterjong was dood gereden en een ander jong uit hetzelfde nest naar de opvang is gebracht. Ook is dit het geval geweest een eindje verder dat een otter is dood gereden in Dalerpeel (gem.Coevorden). De inwoonster heeft diverse instanties al benaderd maar krijgt niet de gewenste respons.

Zoals ze zelf ook aangeeft staat de Otter op de lijst van een beschermd diersoort.
Ook reeën zijn hiervan het slachtoffer door het wegverkeer.

Het probleem is dat de bestaande weg (Steigerwijk) het Retentiegebied doorsnijdt en wild dat van de ene naar de andere zijde gaat over de weg moet.

Waterschap Vechtstromen heeft dit gebied ingericht maar geen maatregelen getroffen om een voorziening te treffen zodat in dit geval deze dieren veilig naar het andere gebied kunnen.

Onze vraag aan college:

Zou het college deze problematiek bij het Waterschap Vechtstromen kunnen aankaarten zodat deze alsnog actie kunnen ondernemen middels een voorziening, met b.v een faunabuis?

Met vr. gr. namens GB Hoogeveen

Raadslid Jan van der Sleen

Retentiegebied NieuwlandeRetentiegebied Nieuwlande

error: Sorry..