Nieuwsbrief December 2020

2020, een jaar om niet te vergeten!

Het is alweer december en zoals altijd staan er weer een paar feestdagen voor de deur. Maar deze keer zal dat allemaal heel anders gaan. Sinds maart van dit jaar hebben we te maken met het Coronavirus dat ons in de greep houdt. De kerstdagen en ook het beleven van oud en nieuw zullen we noodgedwongen op een heel andere manier in moeten gaan vullen. Het is niet anders en we zullen het er mee moeten doen, maar we kunnen ook uitkijken naar betere tijden nu de wetenschap erin is geslaagd om een vaccin te ontwikkelen die dit vervelende virus de kop in kan drukken.

Maar er is natuurlijk veel meer gebeurd in het afgelopen jaar. Iedereen heeft dat op zijn of haar eigen manier beleefd. In de Hoogeveense politiek was het erg onrustig en als we even blijven bij onze eigen partij, dan kun je wel stellen dat we hier en daar wat deuken hebben opgelopen. Vooral op het menselijke vlak zijn er dingen gebeurd die je eigenlijk niet zou willen zien gebeuren. Er zijn mensen beschadigd in het afgelopen jaar en ik vraag me echt af of je als raadslid of als wethouder dit voor ogen hebt als je aan zoiets begint. Ik weet wel zeker van niet. Maar, hoor ik dan sommige mensen zeggen, politiek is niet voor bange mensen.

Lees verder »

Anderhalf jaar later…..

Zoals iedereen weet ben ik op 13 juni 2019 afgetreden als wethouder. Daar wil ik het in dit stuk niet meer over hebben. Een zwarte bladzijde in mijn leven en in de historie van Gemeentebelangen. Maar ik wil nu vooruit kijken. Ik ben sinds september 2019 terug in de gemeenteraad. Bij veel mensen riep dat nogal wat onbegrip op. Heel begrijpelijk. Ik stap op als wethouder en een paar maanden later stap ik als raadslid het gemeentehuis weer in. Ik wil heel kort mijn beweegredenen even toelichten. En dat zijn er meerdere.

Lees verder »

Beste leden en andere belangstellenden.

Hier de laatste nieuwsbrief van Gemeentebelangen Hoogeveen van dit jaar.

2020 was een heftig jaar met de coronacrisis als absoluut dieptepunt natuurlijk.

Als je dat goed op je in laat werken dan zijn de Hoogeveense politieke perikelen natuurlijk maar bijzaak. Maar dat wil niet zeggen dat we daar maar zo aan voorbij kunnen gaan en dat is dan ook de reden dat er door verschillende fractieleden en de interim-voorzitter van het bestuur op hun eigen wijze teruggekeken wordt op dit wel heel bijzondere jaar.

Gelukkig zijn we niet allemaal gelijk en denken we ook niet allemaal hetzelfde over allerlei zaken. Anders zou het ook maar een saaie boel worden. Wat we wel allemaal gemeen hebben is natuurlijk het belang dat we hebben in een Gemeente waar het goed toeven is op allerlei gebied. Het komende jaar zal niet in de boeken gaan als een jaar dat de bomen tot in de hemel groeien, maar een jaar van de voet op het rempedaal. Onze partij gaat er alles aan doen om de goede dingen te doen voor onze mooie Gemeente Hoogeveen.

Veel leesplezier en met elkaar gaan we op naar 2021.

Bestuur en fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen.
Voorzitter: (tijdelijk) Jan Stoefzand.
Fractievoorzitter: Hilma Hooijer-Everts.

Lees verder »

Een sluitende Meerjarenbegroting (MJB)…….

Nadat Ina als fractievoorzitter op 9 juli het stokje overgaf was er geen zomerreces maar werk aan de winkel. Bijeenkomsten met de fractievoorzitters en onze Commissaris van de Koning, Jetta Kleinsma, het aanstellen van twee informateurs en opruimgesprekken met de fractievoorzitters onderling en met het CDA.
Daarnaast gingen we als raad gezamenlijk aan het werk om te komen tot een sluitende MJB en als fractievoorzitters gingen we o.l.v. informateur Johan Baltes op zoek  naar nieuwe wethouders.
Dit proces heeft ons als fractievoorzitters zeker dichter bij elkaar gebracht.

Op 27 augustus konden we onze beschouwing geven op het rapport “Een schone lei” van de informateurs. Aan het eind heb ik gezegd:
“Ondanks de nare periode die achter ons ligt, een periode waarin we afscheid hebben moeten nemen van 2,  in ieder geval voor ons, goede en betrokken wethouders (en partijgenoten) zijn we blij dat er weer licht aan het eind van de tunnel te zien is.” Zo voelde het na een lange zomer van doorwerken in ieder geval wel.

Immers, op 8 oktober werden de nieuwe wethouders van het zakencollege geïnstalleerd. Naast drie heren kon er ditmaal ook een vrouwelijke wethouder geïnstalleerd worden. Geen must, maar wel een mooie bijkomstigheid. Wij als Gemeentebelangen waren tevreden over de keuze van de vier wethouders.

Lees verder »

Lezers en lezeressen. (Door Jan Stoefzand)

Het zijn minder mooie tijden die wij met ons allen nu doorlopen.

Als we de politiek in Hoogeveen bekijken, beluisteren, dan bekruipt mij een gevoel van ongeloof.. Is dit Hoogeveen, vraag ik mij af. In het verleden was er ook wel eens een verschil maar 32 jaar politiek in Hoogeveen gaf minder spanning en onvrede dan de afgelopen 3 jaar. Steeds konden de raadsleden door een deur. Dat lijkt nu een stuk anders. Afspraken zijn er gemaakt maar worden in korte tijd alweer in de prullenbak gestopt. De laatste begrotingsvergadering laat dit duidelijk zien. Wat moet het zakencollege hiervan denken en nog belangrijker wat moet je ermee doen. Met de kleinst mogelijke meerderheid heb je steun voor het uitgestippelde beleid. Nota bene uitgezet door de raad. Dit uiteraard in sessies om te komen tot een sluitende begroting. En was het meeste van dit beleid ook al niet in gang gezet door, onder aanvoering van, het afgetreden college.

Lees verder »

Update over Medicinale Cannabis

Alweer een jaar geleden is op initiatief van ondergetekende, namens Gemeente Belangen Hoogeveen, het onderwerp Medicinale Cannabis (MC) op de politieke agenda van Hoogeveen gezet in een informerende ronde. Na lobbyen bij de overige partijen hebben we dit uiteindelijk met 6 van de 8 partijen op de agenda weten te krijgen.

Tijdens deze avond hebben een 3-tal insprekers (Rinus Beintema van Suver Nuver, Jan van Loenen van Zorgbelang en Gerlof de Leeuw (gebruiker MC) hun visie op MC gegeven.

Jan van Loenen (zit aan de zorgtafel van Drenthe) geeft aan dat alle specialisten van zowel Treant als WZA aangeven dat MC gelegaliseerd moet gaan worden in Drenthe. Er moet meer onderzoek komen en men wil een legaal uitgiftepunt. Men heeft inmiddels een werkgroep opgezet die hiermee aan de slag zal gaan.

Lees verder »
error: Sorry..