Hier valt in te lezen dat er in Hoogeveen al veel zaken goed geregeld zijn en al klaar liggen voor degenen die het hard nodig hebben. Dit verdient absoluut de complimenten!

Er wordt aangegeven dat er vooral wordt gekozen voor een meer preventie gerichte armoede aanpak. Zo min mogelijk mensen moeten in armoede leven en opgroeien. Armoede belemmert mensen om deel te nemen in de samenleving. De ambitie is dat het aantal huishoudens waar men opgroeit  in armoede, onder het Drents gemiddelde komt te liggen.

Vz: GB  vindt dit een mooi streven. Echter ligt wat ons betreft de focus nu wel heel erg op preventie, dit is een keuze. GB wil echter mee geven dat er onder (een deel van) onze oudere burgers,  ook armoede bestaat. Wij begrijpen de keuze van preventie op termijn maar voor nu moeten we vooral ook onze ouderen in armoede niet vergeten. Zij zijn degenen die na de oorlog samen ons land weer hebben opgebouwd en waar we aan verplicht zijn, ze een deelname in de samenleving te garanderen. Dit mogen we niet vergeten! Ook is dit een groep die vaak niet weet wat de mogelijkheden van vergoedingen zijn om voor in aanmerking te komen en al helemaal niet hoe ze hier aan kunnen komen. Niet iedereen heeft een doortastende dochter of zoon die dit voor hen kan regelen.

Toen wij 2 weken gelden werden geïnformeerd over dit onderwerp, kwam dit ook naar voren. Twee insprekers: hr Bouwmeester van de clientenraad en mw Bakker van het senioren platform gaven dit ook aan.

Vz: een vraag n.a.v. Bovenstaande:

*   Kan er gekeken worden naar een oplossing om bovengenoemd probleem voor onze ouderen meer kenbaar te maken? Waarvoor komen ze in aanmerking, waar kunnen ze dit vinden, en hoe komen ze hieraan? Is er een mogelijkheid dat er vanuit de gemeente iemand hen hier in ondersteunt?

Naar aanleiding van de beide insprekers waarover ik zojuist sprak wil GB toch nog een ander punt naar voren brengen. Wij zijn in dit huis druk bezig met Bestuurlijke innovatie, voor de luisteraars: hoe betrekken we meer burgers bij de politiek en wat doen we met hun ingebrachte ideeen. Voor januari staat er inmiddels een derde bijeenkomst gepland. Wij zijn daar als GB een groot voorstander van en zouden het betrekken van de burger graag meer willen stimuleren. Echter bleek bij dit stuk over armoedebeleid en schuldhulpverlening, dat genoemde beide partijen (clientenraad en senioren platform) niet betrokken te zijn geweest. Wij vinden dit een gemiste kans en willen het college vragen om hier lering uit te trekken. Zijn we bij dit stuk niet te veel in overleg geweest met de partners die betrokken zijn bij de jeugd en zijn we de partners die onze ouderen hierin vertegenwoordigen vergeten?

VZ: het voorstel van GB zou zijn, neem IEDEREEN mee in een traject als dit (eigenlijk in elk traject), moeten we misschien toch nog meer transparantie geven waar we mee bezig zijn richting onze burgers?

Vz: In 2016 is er begonnen met een pilot huurdoorbetaling van bijstandsgerechtigden. GB vraagt zich af of het ook verstandig is om hierbij ook direct een koppeling te maken met het afstaan van de ziektekosten premie. Zo verklein je de kans je dat er onverzekerden burgers rondlopen.

Vz: zou de Wethouder nog iets kunnen zeggen over de uitkomsten n.a.v. Het congres dat we hebben gehouden over basisinkomen. Is dit nog verder onderzocht en blijft het bij een vaag idee of wordt dit nog meegenomen bij het armoedebeleid, wij lezen hier niets over.

Vz: GB zou het college als afsluiting nog willen vragen om ons als raad, continu mee te blijven nemen in dit proces. Het is een  gevoelige en moeilijke materie die veel impact heeft als je er mee te maken krijgt. Gebruik maken van thema avonden,  maakt voor ons steeds veel duidelijk en brengt ons een goed inzicht in de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen.

Tot zover Vz.

Met vriendelijke groet
Ina Prins
Raadslid voor Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

error: Sorry..