Fluitenberg – Er is onrust in Fluitenberg over bouwplannen van de gemeente Hoogeveen. Hoogeveen wil Fluitenberg uitbreiden met bijna 60 woningen en dat in een kern van 106 bestaande woningen.

Door de gemeente Hoogeveen zijn in het project woningbouw dorpen in ieder dorp werkgroepen in het leven geroepen.
Daarmee werd de indruk gewekt dat bewoners mee mochten praten en beslissen over wat er wel en niet gebeurt wat betreft de bouwplannen. Zo langzamerhand wordt echter steeds duidelijker dat die werkgroepen maar met 1 doel zijn opgestart, namelijk om op die manier zo min mogelijk tegenstand en bezwaarschriften te krijgen vanuit de bevolking.

De bewoners hebben gedacht dat er gebouwd zou worden naar behoefte van eigen dorpsinwoners maar dat blijkt niet zo te zijn. Hierover is de gemeente tegenover de inwoners nooit duidelijk geweest en of dat bewust of onbewust is gebeurd, een deel van Fluitenbergers zet er zo haar vraagtekens bij.

In het begin is er vanuit de bewoners aangegeven dat ze met name starters en levensloopbestendige woningen wilden hebben om op die manier de jeugd en de ouderen de kans te geven om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen.
Nu wordt er niet meer gesproken over starters en senioren woningen meer dan 80% van de nieuwbouw woningen zijn vrijstaand of twee onder 1 kap van een hoog segment.
Alle woningen worden gebouwd door een project ontwikkelaar en zelf-realisatie is er niet bij.
Zoals het er nu uit ziet wordt Fluitenberg het Wassenaar van Hoogeveen en dat is juist wat de Fluitenbergers zelf niet willen.
Fluitenberg gaat wel akkoord met de bouw van 10 tot 20 woningen maar niet met bijna 60 woningen. Fluitenberg is een mooi dorp en dat komt met name door de kleinschaligheid die het heeft en daarom willen de Fluitenbergers liever geen nieuwbouw-wijk van Hoogeveen worden.

 

error: Sorry..