Een belangrijke verkeersader van Oost naar West of van West naar Oost of wel de ruggegraat van Hoogeveen.

Veel aan en afvoer van voertuigen en fietsen maar ook wandelaars maken gebruik van deze weg.

De ruggegraat wordt op onderdelen of is op onderdelen, onderdeeel van verschillende ringen.
Bij de A 28 is het onderdel van de buitenring, op andere plaatsen is het onderdeel van de binnen ring, denk aan het stuk tussen Melkweg/Buizerdlaan en Galileilaan. Maar ook onderdeel van de centrumruit. Schutstraat / het Haagje.

Met name de situatie in het stuk bij de a28 is al jaren een onderwerp wat verbetering behoeft.. deze heeft ons inziens de hoogste prioriteit.
Dan volgt de centrumruit of wel het deel schutstraat en / het haagje.

De fractie van gemeente belangen legt dus bij deze locaties de prioriteit.
Wat ons echter enorm steekt is dat de ruggegraat als geheel nu ineens prioriteit krijgt.
Er moet ineens een visie voor deze hele weg komen. Wat is echter de aanleiding tot deze visie??

Zo wij dat kunnen bezien niet meer en niet minder dan door de plannen met het bentinckspark.
Deze plannen kunnen alleen gerealiseerd worden als er ruimte komt aan de zuidzijde van het park.
En daar moet dan asfalt voor wijken.
Asfalt wat met regelmaat denk aan de rijwielvierdaagse gebruikt wordt als parkeer gelegenheid.
Asfalt wat ook zorgt voor een vlotte doorstroming van het verkeer.
Asfalt wat het toestaat dat hulpverlening niet opgehouden wordt.

In de voorliggende plannen zitten best wel elementen die wij ondersteunen.
Echter de profielen die worden voorgesteld roepen bij onze fractie alleen maar vragen op.
De rijbanen worden opgesloten in dikke beton banden, kunnen straks hulpverleners wel inhalen, kan een weggebruiker wel uitwijken?

De fractie gemeente belangen wil dan ook dat de prioriteit die wij stellen met voorrang
worden aangepakt en dat de andere delen eens kritisch tegen het licht worden gehouden
Asfalt verwijderen is een mode kreet, evenzo ook het creeeren van een rustiger straat beeld.
Echter je moet ook kijken naar het functionele.

Voordat je gaat verwijderen ook mogelijkheden bezien die voor de toekomst waardevol kunnen zijn.
En daarbij doelen wij op veiligheid, doorstroming maar ook eventueel gebruik voor doeleinden (parkeren)die van tijd tot tijd zich voordoen.
Er is mij meerdere malen verteld dat jet met parkeren op de rijbaan ook een heel rustig straatbeeld kunt maken.

Namens de fractie Gemeente Belangen,

Jan Soefzand

error: Sorry..