Openbare orde en veiligheid Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Openbare orde en veiligheid

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is. Wij vinden dat veiligheid van ons allemaal is. Van de gemeente, politie, woningbouwvereniging, ondernemers, maar zeker ook van de inwoners van gemeente Hoogeveen. Wij menen dan ook dat werken aan veiligheid altijd een gezamenlijke inspanning moet zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Gemeentebelangen Hoogeveen maakt zich zorgen over terugtredende politiezorg. Wij vinden dat het vergroten van de basisteams van politie, niet mag leiden tot vermindering van de politiezorg. Juist in de dorpen en wijken is het belangrijk dat de politiezorg gewaarborgd blijft, door aanwezigheid van herkenbare politie.

Overlast/ergernissen:

Gemeentebelangen Hoogeveen constateert dat veel inwoners van onze gemeente zich vaak ergeren aan kleine vormen van overlast zoals:

  •  fietsen op de Hoofdstraat op tijden dat dit niet is toegestaan;
  •  hondenpoep;
  •  afval.

Wij zijn van mening dat juist deze kleine ergernissen, die vaak het leef- en woongenot verpesten, beter moeten worden gehandhaafd. Wij willen dan ook zorgen voor een betere en doeltreffende handhaving bij deze vormen van overlast.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

  • in elke buurt/wijk een agent van politie te hebben, die laagdrempelig aanspreekbaar is en hiervoor ook over voldoende tijd beschikt;
  • actief uitvoering geven aan repressiebeleid door bureau Toezicht en Handhaving;
  • op die tijden en plaatsen toezicht te hebben,waar onveiligheid en overlast wordt ervaren;
  • de hulpverlening in gevallen van acute hulp binnen de gestelde tijdsnormen aanwezig is;
  • een steeds actueel gemeentelijk rampenplan;
  • kijken naar de openings- en sluitingstijden van Horeca en aan horeca gerelateerde inrichtingen.
error: Sorry..