Officiële schriftelijke vragen aan het college van B & W van Hoogeveen nav de aankondiging om afval “anders te gaan inzamelen”

Zoals gisteren in een persbericht stond en vanmorgen in het dvhn gaat de gemeente een proef nemen met “anders inzamelen van afval”.De gemeente gaat ook papier apart inzamelen.
Nu is dat eerst alleen in Wolfsbos. Maar de bedoeling is dit gemeentebreed te gaan doen.
Gemeentebelangen vind papierinzameling door verenigingen een hele goede zaak.
Zeker in deze tijd van bezuinigingen en het korten op subsidies van verenigingen is het belangrijk dat de verenigingen in ieder geval deze geldstroom kunnen behouden.
Vele vrijwilligers helpen met veel plezier bij de inzameling van het oud papier en dat zorgt voor sociale contacten die voor menigeen zeer waardevol zijn.
We moeten deze vrijwilligers niet gaan frustreren.

Onze vragen:
• Wat gebeurd er met de verenigingen die nu papier inzamelen om hun eigen kas te spekken en zo diverse activiteiten kunnen organiseren.?
• Is daar, in Wolfsbos, al overleg over geweest en wat is afgesproken?
• Is het niet verstandiger de papiercontainers in buurten waar het papier al ingezameld wordt door verenigingen/scholen/kerken de papercontainers achterwege te laten?
• Of is het een optie de door de gemeente geplaatste containers door de betreffende verenigingen te laten ledigen.

Namens Gemeentebelangen Hoogeveen
Jan Steenbergen
Fractievoorzitter

error: Sorry..