Ouderenadviseur.

Naar aanleiding van berichten in de pers dat de gemeente Hoogeveen de ouderenadviseur per 1 januari 2010 wil schrappen gaan wij morgenavond in de gemeenteraad van Hoogeveen de volgende vragen stellen:
• Wat is het commentaar van het college op de publicatie in het Dagblad van het Noorden van 9 december 2009 over het schrappen van de ouderenadviseur bij SWW?
• Is dit schrappen het gevolg van het korten op de subsidie voor de SWW?
• Is het college het eens met de directeur van SWW dat de gemeente Hoogeveen hiermee ouderen in de kou zet?
• Hoe staat het met het overleg met de SWW dat het college heeft aangekondigd bij de behandeling van de begroting?
In de pers wordt dhr. Bosman (directeur SWW) geciteerd.
Ik heb contact met dhr Bosman gehad en die bevestigd mij dat het college heeft aangegeven geen geld beschikbaar te stellen voor een ouderenadviseur.
Sww zou de ouderenadviseur moeten bekostigen uit het budget maatschappelijk werk. Daar is echter geen ruimte omdat SWW dan niet kan voldoen aan haar prestatieafspraken met de gemeente mbt maatschappelijk werk. Dhr. Bosman geeft ook aan het afgelopen half jaar de ouderenadviseur te hebben betaald uit eigen middelen van SWW. Dat is niet een basis om op verder te gaan. Dus moest SWW besluiten te stoppen met de ouderenadviseur.
Veel raadsfracties hebben bij de behandeling van de begroting 2010-2013 aangegeven dat ze de ouderenadviseur willen handhaven. Als college anders zou besluiten moest men terug komen bij de Raad.
Dat is niet gebeurd en daarom zijn wij zeer verbaasd over de berichten die vandaag in de pers stonden.
Mvg Jan Steenbergen
Gemeentebelangen Hoogeveen

 

error: Sorry..