OuderenbeleidDe vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Ouderenbeleid

De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan. Dit maakt dat het ouderenbeleid onze blijvende aandacht verdient.
Ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren binnen hun eigen woonomgeving. Voorkomen moet worden dat mensen in een sociaal isolement en in een anonieme eenzaamheid terecht komen.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

  • een duidelijk ouderenbeleid te voeren;
  • te zorgen dat de vrijwillige ouderenadviseurs hun werk kunnen blijven doen. De adviseurs staan dicht bij de problematiek van deze groeiende doelgroep en kunnen hierop snel anticiperen;
  • te zorgen voor voldoende levensloopgeschikte (aanleun)woningen;
  • in de wijk- en dorpshuizen te zorgen voor een informatiepunt voor vragen op het gebied van de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
  • gevraagd en ongevraagd advies te organiseren van maatschappelijke instellingen, zoals het Gehandicapten platform, de WMO raad, de ouderenbonden, Senioren Platform en het WAC ( woon en advies commissie);
  • de wijkverpleegkundige weer terug in de wijken en dorpen te brengen;
  • mantelzorgers gelegenheid geven om grotere woonruimtes te realiseren;
  • zich in te zetten voor uitbreiding verzorgingshuis Huize Beatrix.
error: Sorry..