vertrouwd dichtbij, vanuit het hart — lokaal en onafhankelijk

Onderwerp: Verruiming spoorboog bij Hoogeveen

Er zijn al jaren plannen om de bocht bij het station te verruimen zodat de IC-treinen sneller langs Hoogeveen kunnen rijden. De voorbereidende werkzaamheden zijn een tijdje geleden gestart. De daadwerkelijke aanleg zal plaatsvinden in 2021en 2022. Hoogeveen heeft hier geen voordeel van maar bij de planvorming zijn gesprekken gevoerd met ProRail en provincie Drenthe en dat heeft toch een aantal toezeggingen voor Hoogeveen opgeleverd als compensatie voor de overlast.

Lees verder »

Bewaakte fietsenstalling aan de Hoofdstraat.

Op 10 december 2020 is er door de gehele raad een motie aangenomen waarin heel helder is omschreven wat het grote belang is van de bewaakte fietsenstallingvoor Hoogeveen.De voltallige raad riep het college opom:“’te onderzoeken of partijen tot collectieve oplossingen kunnen komenter behoud van deze stalling”’

De reactie van het college was als volgt:

“’Het college vindt de motie uitvoerbaar, het past binnen de begroting”

Het geluidsverslag hebben we even teruggeluisterd en de wethouder zei daarin verder:“’de motie is dus uitvoerbaar en sterker nog, er zijn al gesprekken gaande”’.

Als je de raadsavond live hebt meegeluisterd als inwoner dan kan ik me voorstellen dat je uit de reactie van het college zou kunnen opmaken dat de functie van bewaakte fietsenstalling behouden blijft. In ieder geval hadden ook de mannen van Stark, die mee hadden geluisterd, dit zo opgevat.

Lees verder »

Vragen over uw WOZ-aanslag?

Deze week ontvangt u als woningbezitter en bij ondernemers ook als huurder de jaarlijkse WOZ-beschikking. Bij heel veel inwoners zal de opgelegde heffing volgens verwachting zijn, maar er is ook een categorie inwoners die schrikken. Dat weten wij omdat we al een aantal signalen hebben ontvangen. Het beste kunt u dan contact zoeken met de gemeente voor een toelichting of bezwaar maken zoals in de beschikking staat aangegeven.

Lees verder »

GB Hoogeveen pleit voor toepassing Medische cannabis

Op initiatief van Gemeentebelangen werd woensdagavond een info avond gehouden voor de gehele gemeenteraad ,met als gastspreker Rinus Beintema van de stichting Suver Nuver.
Deze stichting zet zich in om de toepassing van medicinale wietolie te legaliseren en te reguleren.
Zondag j.l was de stichting nog op tv met een uiteenzetting hoe men denkt de wietolie te kunnen legaliseren.
Naast de stichting is er ook een vereniging verbonden aan Suver Nuver met daarbij aangesloten artsen uit geheel Nederland.
In Nederland zijn een aantal social clubs waarbij info verkregen kan worden, het streven is ook om in Drenthe een socialclub te starten.
Om met een gedegen onderzoek aan te tonen dat medicinale wietolie een positieve invloed kan hebben op iemands gezondheid is een grootschalig onderzoek gestart aan de Erasmus universiteit in Rotterdam.

Lees verder »

Uit de gemeenteraad

Momenteel zijn de bezuinigingen die de gemeente Hoogeveen in de conceptbegroting heeft opgenomen het gesprek van de dag.

Zoals iedereen wel weet staan veel gemeentes er, financieel gezien, niet zo goed voor. Dat geldt helaas ook voor de gemeente Hoogeveen. Over de oorzaken is en wordt steeds heel veel gezegd en ook op de sociale media zie je berichten hierover verschijnen. Als raadslid is het niet gemakkelijk om uit te leggen waar het allemaal aan heeft gelegen. Vaak horen we dat het te maken heeft met de plannen voor een nieuwe ijsbaan en zwembad en weer een ander zegt dat het opknappen van de Hoofdstraat onzin is en zo zijn er nog wel meer zaken op te noemen waar het aan zou kunnen liggen.

Lees verder »

Gemeentebelangen stand van zaken, augustus 2020

Nadat in augustus de eerste raadsvergadering na het “zomerreces” is geweest gaan we nu weer de cyclus volgen van elke 14 dagen raad. Helaas nog zonder publiek maar u kunt het digitaal volgen. Gemeentebelangen heeft zich voorgenomen om 2 wekelijks haar kijk te geven op wat de highlights zijn in de raad maar ook wat daaromheen gebeurd. Om zo een beeld te geven van politiek Hoogeveen.

Lees verder »