vertrouwd dichtbij, vanuit het hart — lokaal en onafhankelijk

Dorpshuizen en wijkgebouwen.

Mondelinge vragen GB Hoogeveen gesteld op de Raadsavond van 10-9-2020

Door de Corona crisis zitten veel dorps-, buurthuizen en wijkgebouwen in zwaar Financieel weer. In juni/juli zijn de regels wel enigszins versoepeld maar dat heeft in deze centra door de beperkte ruimte maar weinig effect omdat ze de RIVM regels,zoals 1.5 meter afstand tot elkaar, moeten respecteren.De financiële buffer bij deze centra is vaak minimaal en de vaste kosten lopen wel door.  Dus komen ze in financiële nood. Gemeentebelangen vind buurt-dorpshuizen een basis voorziening en daarom mag deze crises niet lijden tot sluiting van deze gebouwen. Nu zit de gemeente Hoogeveen in zwaar weer en is het moeilijk om als gemeente financieel bij te dragen. Nu is het wel zo dat de provincie geld beschikbaar heeft gesteld en ook het rijk de afgelopen week 17 miljoen beschikbaar  heeft gesteld voor dorps en buurthuizen.

Lees verder »

Zomer 2020 en politiek Hoogeveen

Het politieke landschap is sinds de verkiezingen van 2018 erg veranderd en de verkiezingsuitslag heeft ook voor andere verhoudingen binnen de raad gezorgd. Financieel hebben we veel ‘tegenvallers’ gehad in de afgelopen periode onder de noemer het zat nooit eens mee. De veranderende verhoudingen hebben niet op alle punten positief uitgepakt voor de raad.

Lees verder »

Informateurs aan de slag in Hoogeveen

Twee informateurs gaan de komende weken aan de slag in de gemeente Hoogeveen. In aanwezigheid van commissaris van de koning Jetta Klijnsma heeft de gemeenteraad vanmorgen Johan Baltes en Sandra Korthuis hiertoe opdracht gegeven.

Lees verder »

Gemeentebelangen zegt vertrouwen in de coalitie op

Fractie en bestuur van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o in gemeenschappelijke vergadering bijeen, hebben besloten om het vertrouwen in de bestaande coalitie van de gemeente Hoogeveen op te zeggen.

Namens Jan Stoefzand, partijvoorzitter
Ina Prins-Vosmeijer, fractievoorzitter

Lees verder »

Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) stopt per direct als wethouder van financiën!

Persbericht
Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) stopt per direct als wethouder van financiën!
Ik heb mijn stinkende best gedaan. Stond achter de notitie die er lag. Heb mensen gevraagd in eigen vlees te snijden, m.a.w. partijpolitiek los te laten. Ik voel me verantwoordelijk. Ik kan alleen maar werken als ik de steun en vertrouwen heb van alle partijen. Wanneer er dan ook nog één coalitiepartij aangeeft geen vertrouwen meer te hebben kan ik nog maar één ding doen; ondanks de pijn die het me doet.

Lees verder »

Strategische beschouwingen ri programmabegroting 2021-2024

In de afgelopen maanden zijn er in deze raad diverse malen grote woorden gebruikt. Er is zelfs meerdere malen gevraagd of dit college wel in staat is om deze ontstane “puinhoop” het hoofd te bieden. In de notitie Samenredzaamheid van Hoogeveen die we vorige week mochten ontvangen, staat een duidelijke analyse van de oorzaak van de financiële tekorten.

Lees verder »