Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. is een plaatselijke politieke partij in de gemeente Hoogeveen.

Een ieder in zijn eigen waarde laten daar gaan we voor.
We hechten zeer veel waarde aan de inbreng van onze inwoners.
Aangedragen opmerkingen nemen we mee naar onze fractie vergaderingen.
Onze fractie leden in de gemeenteraad kunnen zo een juiste afweging maken over bepaalde beleidsvoornemens en daar dus hun voordeel mee doen. Met als leidraad uiteraard ons verkiezingsprogramma.
Natuurlijk moet er wel beleid gemaakt worden. Ervaring van mensen en een nuchtere kijk op zaken helpen ons vaak een juist standpunt in te nemen.

Misschien hebben we uw interesse gewekt en is het interessant om Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. te volgen en ons Verkiezingsprogramma eens te lezen.

error: Sorry..