Hoogeveen,21 december 2008

Persbericht

Gemeentebelangen start enquête mbt vliegveld Hoogeveen via haar volledig nieuwe website
www.gemeentebelangenhoogeveen.nl

Geachte dames, heren.

Gemeentebelangen Hoogeveen is jaren bezig geweest met het onderzoeken van de mogelijkheid om het vliegveld Hoogeveen te verplaatsen. Gemeentebelangen Hoogeveen heeft daarvoor zelfs een speciale commissie binnen haar partij.
De commissie heet “Onderzoek Behoud Vliegveld Hoogeveen”
Van 1997 tot 2003 is deze actief bezig geweest.
In 2003 is er toen door de gemeenteraad bij meerderheid een beslissing genomen om het vliegveld niet te sluiten en voorlopig ook niet te verplaatsen. Hieraan lag een uitgebreid onderzoek van het bureau Witteveen-Bos ten grondslag. .
Uit het rapport bleek wel dat verplaatsing zeker tot de mogelijkheden behoorde. Ook rijk en provincie achten die mogelijkheid zeker aanwezig.
Gemeentebelangen heeft toen ingestemd met het besluit om het vliegveld op de huidige plek te handhaven. Nu komt de VVD in Hoogeveen met het voorstel om het vliegveld te sluiten. Gemeentebelangen is daar tegen. Gemeentebelangen wil in geen geval sluiting van het vliegveld.
Wel wil zij dat er een zeer uitgebreid onderzoek komt om te bekijken of verplaatsing naar een andere locatie mogelijk is.
Ook moet in dat onderzoek bekend worden wat de aanpassing van de geluidsnormering per 2010 voor gevolgen heeft.
Het vliegveld zet wat Gemeentebelangen betreft Hoogeveen op de kaart.Het is van groot belang voor de uitstraling van Hoogeveen. Het vliegveld past ook uitstekend in de promotiecampagne Hoogeveen met een hoofdletter H
Daarom zijn wij van plan om onze commissie “behoud vliegveld Hoogeveen” weer actief te laten worden.
Om de mening van de Hoogeveense bevolking te peilen komen wij op onze geheel vernieuwde en actuele website met een enquête.
Ons verzoek is om onze website te gaan bezoeken en uw mening te geven over het Hoogeveense vliegveld.
Onze website vindt u op
www.Gemeentebelangenhoogeveen.nl

Nader informatie bij Jan Steenbergen
Fractievoorzitter
Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

 

 

 

 

error: Sorry..