De laatste jaren kreeg Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.enorm veel reacties van inwoners van de gemeente Hoogeveen tegen de hoogte van de aanslag van de WOZ.
En dat kwam doordat hun huis veel te hoog was getaxeerd door de gemeente.Afwijkingen van 30 tot 40{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} tov de marktwaarde waren geen uitzonderingen.Vorig jaar hebben we toen de Hoogeveense burgers opgeroepen om ons te informeren over hun bezwaren.Naar aanleiding van de ontvangen reacties(enorm veel)konden wij toen de conclusie trekken dat er nogal wat vraagtekens gezet konden worden bij de taxatiewaarden van de gemeente Hoogeveen.Naar aanleiding daarvan hebben wij vragen gesteld aan het college.Uit de antwoorden die we daar op kregen bleek dat ook het college niet overtuigd was van de kwaliteit van de taxaties.Daarom hebben ze in 2008 een extra ambtenaar aangegesteld om tot kwalitatief betere taxaties te komen.Ook voegden ze toe dat door de jaarlijkse taxaties(vanaf 2008) er minder bezwaren zouden komen.Deze jaarlijkse taxaties zijn door het rijk opgelegd.De VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft onlangs gezegd dat de gemeenten veel meer bezwaren kunnen verwachten omdat als taxatiedatum 1 januari 2008 geldt.Dus voor de kredietcrisis en voor de in gang gezette daling van de huizenprijzen in 2008.
Deze week zijn de WOZ beschikkingen bij de Hoogeveense inwoners op de deurmat gevallen en het blijkt dat er weer enorme verhogingen aan het licht komen.Gemeentebelangen vind dit onbegrijpelijk gezien de reactie van het college op onze vragen.
Gemeentebelangen heeft daar nu al diverse reacties op gehad.Om het de Hoogeveense inwoners gemakkelijke te maken om bezwaar aan te tekenen heeft Gemeentebelangen gemeend een voorbeeld bezwaarschrift op haar site te zetten.In 5 minuten is op deze manier een bezwaarschrift gemaakt.
Het voorbeeld bezwaarschrift staat op:
www.gemeentebelangenhoogeveen.nl
Gemeentebelangen huldigt het standpunt dat elke inwoner van Hoogeveen die OZB moet betalen die past bij hun woning.Willekeur mag niet aan de orde zijn.
Wij hopen dat u in uw eerst volgende editie hier aandacht aan wilt schenken en de inwoners van Hoogeveen wilt wijzen op het downloaden van een bezwaarschrift via de site van Gemeentebelangen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Steenbergen
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
www.gemeentebelangenhoogeveen.nl
06-55895983
 
 
 

error: Sorry..